חיפושדלג על חיפוש
  blog
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  לבחור להתנדב: התנדבות כמנבאת שיעורי הצבעה בבחירות

  מאז שנת 2000 חלה ירידה משמעותית בהשתתפות האזרחים בישראל בבחירות לכנסת. עד שנת 1999 עמד שיעור ההשתתפות בבחירות על כ – 80% מבעלי זכות הבחירה, ואילו מאז שנת 2001 , ירד שיעור זה לטווח שבין 60-70%. בבחירות לכנסת ה-17, בשנת 2006, נרשם שיא שלילי ואחוז המצביעים עמד על 63.5%. בשלושת סבבי הבחירות האחרונים, בשנים 2019-2020, עמד אחוז ההצבעה על בין 68.5%-71.5%. 

  תופעה זו אינה ייחודית לישראל ולמעשה מתרחשת במרבית הדמוקרטיות הוותיקות. חוקרים טוענים כי הירידה בהשתתפות בבחירות משקפת, למעשה, שינויים חברתיים, דמוגרפיים ותרבותיים שחלו במדינות אלו בשני העשורים האחרונים (Pew Research Center, 2017). להשתתפות בבחירות של שיעור קטן מבעלי זכות הבחירה, עלולות להיות השלכות חמורות על הבסיס הלגיטימי של השלטון הנבחר ועל ההחלטות שירצה להוציא אל הפועל (קניג, 2013).  ירידה בעניין שהאזרח מגלה בפוליטיקה, ירידה באמון במוסדות הפוליטיים ואכזבה מהפוליטיקה ואף סלידה ממנה, הן חלק מהסיבות שמציינים חוקרים, לשיעורי ההשתתפות ההולכים וקטנים בבחירות (אטמור, 2013). 

  אז האם קיים קשר בין התנדבות לבין שיעורי הצבעה בבחירות?

  מחקרים מצאו כי חווית התנדבות חיובית ומשמעותית תורמת להיכרות עם החברה לגווניה, לרכישת ידע פוליטי, לטיפוח תחושת אחריות חברתית ולפיתוח מיומנויות של השתתפות אזרחית פעילה (Furco & Root, 2010). ובאופן ספציפי יותר, נמצא כי התנדבות היא אסטרטגיה אפקטיבית לקידום מעורבות אזרחית פוליטית:  ההתנדבות מפתחת ערכים אזרחיים, השתתפות פוליטית מוגברת ותומכת בכך בקידום ההליך הדמוקרטי. במחקר נמצא כי מתנדבים הם בעלי סבירות גבוהה יותר להצביע בבחירות, להצטרף למפלגות ולהשתתף בתהליכים פוליטיים ((Bezjak Klemenčič, 2014; Monsma, 2007

  מחקרים רבים בתחום זה התמקדו באוכלוסיית בני הנוער והצעירים, מתוך ההנחה שבהתנדבות בגילאים אלה, מתגבשת הזהות הפרו-חברתית וכי להתנדבות בגילאים הצעירים יש השלכות על התנהגות אזרחית עתידית. למעשה, כמעט בכל המחקרים שביקשו לבחון האם קיים קשר בין התנדבות בגילאים הצעירים, לבין השתתפות בבחירות בעתיד, כולל מגוון מחקרי אורך, נמצא כי התנסות מוקדמת בפעילות התנדבותית משמעותית בגיל ההתבגרות ובתקופת הבגרות בהתהוות, תוביל לאזרחות פעילה ומעורבת הכוללת הצבעה בבחירות (Hart et al., 2007; Henderson et al., 2013; Hoskins et al., 2012; Thomas & McFarland, 2010)

  איך החוקרים מסבירים את הקשר?

  מעבר לתרומתה של ההתנדבות לגיבוש זהות פרו-חברתית, נמצא כי ההתנדבות מספקת אפשרות לחשיפה ומודעות לעוולות חברתיות, רשת של קשרים חדשים עם אנשים שניתן לדבר איתם על נושאים אזרחיים מגוונים ומעורבות בנושאים חברתיים ופוליטיים שמעבירה את העיסוק בהם מחשיבה מופשטת לעשייה פרודוקטיבית. ההתנדבות מלמדת את הצעירים אזרחות מהי ומספקת אמצעים שבהם הם יכולים לתרגל את הזכויות והחובות הדמוקרטיות שלהם (Hart et al., 2007; Henderson et al., 2013; Metz & Youniss, 2005).

  חלק מהמרכיבים שנמצאו משמעותיים ליצירת השפעה על התנהגות אזרחית עתידית כוללים: תפקיד התנדבותי משמעותי הכולל אחריות אמיתית ומשימות מאתגרות, הזדמנות להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ותהליכי ליווי, הערכה, משוב ורפלקסיה מובנים בפעילות ההתנדבות ((Hart et al. 2007 עוד נמצא כי בקרב מתנדבים הבאים במגע ישיר עם אוכלוסיית מוטבים נצרכת, המספקת תחושת משמעות והשפעה, ההשתתפות בהצבעה בבחירות תהיה גבוהה יותר, בהשוואה להתנדבות בהן מגע זה הוא מצומצם יותר (Reinders & Youniss, 2006). לבסוף נמצא כי מעורבות בארגונים המספקים הזדמנות לניהול דיונים ציבוריים, עמידה מול קהל, ייצוג קהילתי ופעילות לפתרון בעיות בקהילה, תהיה בעלת השפעה חיובית על מעורבות פוליטית והצבעה בבחירות, גם 12 שנים לאחר ההתנדבות ( McFarland & Thomas, 2010).

  זו הביצה או התרנגולת? האם יש קשר סיבתי בין התנדבות לבין שיעורי הצבעה בבחירות?

  אחת השאלות המהותיות המעסיקה חוקרים היא באיזו מידה ניתן לקבוע כי התנדבות מהווה גורם מנבא למעורבות אזרחית פוליטית בעתיד. כלומר, האם להתנדבות עצמה כוח בפיתוח מודעות והתנהגות פוליטית, או שמא אלה הבוחרים להתנדב, הם מלכתחילה גם אלה שיצביעו יותר בבחירות. 

  במחקר אורך (Reinders & Youniss, 2006) נבדקה נכונות של בני נוער להצביע בבחירות בטרם ההתנדבות, נכונותם להצביע בבחירות לאחר תום ההתנדבות ודפוסי הצבעה, בהגיעם לגיל בו יוכלו להצביע. החוקרים ביצעו התערבות שהראתה, כי חלה עליה בנכונות להצביע בעתיד ובדפוסי הצבעה בקרב בני נוער שהתנדבו, בהשוואה לכאלה שלא התנדבו, גם כאשר הנכונות להתנדב לפני ההתנדבות - בקרב שתי הקבוצות, הייתה זהה.

  בעידן בו מערכות הבחירות חוזרות ונשנות, ואחוזי ההצבעה הם נמוכים ביחס לעבר, התנדבות עשויה להוות כלי משמעותי לפיתוח מודעות אזרחית ומעורבות אזרחית, שתתרום בתורה לשיעורי הצבעה גבוהים יותר.כל זאת בהנחה, שההתנדבות מעוצבת ומאורגנת באופן מקצועי ומספקת למתנדבים/ות חווית התנדבות משמעותית וחיובית, אשר תורמת להתפתחות זהות פרו -חברתית, למודעות ולאחריות קהילתית.

  בין אם אתם מתנדבים ובין אם לא, אנו קוראים לכם לממש את זכותכם הדמוקרטית ולצאת ולהצביע! יום בחירות דמוקרטי ושמח.   מקורות:
  אטמור, נ., (2013). שיעורי ההשתתפות בבחירות 2013 מנקודת מבט מקומית, פרלמנט, 75, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
  קניג, ע., (2013). צרת רבים חצי נחמה? הירידה בשיעורי ההצבעה בישראל ובדמוקרטיות מערביות אחרות, פרלמנט, 75, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
  Bezjak S. and Eva Klemenčič. (2014). Learning active citizenship through volunteering in compulsory basic education in Slovenia. Traditions 43 (3), pp. 51 – 65.
  Furco, A., & Root, S. (2010). Research Demonstrates the Value of Service Learning. Phi Delta Kappan 91(5), 16–20. 
  Hart, D., Donnelly, T. M., Youniss, J., & Atkins, R. (2007). High school community service as a predictor of adult voting and volunteering. American Educational Research Journal, 44(1), 197-219.
  Henderson, A., Pancer, S. M., & Brown, S. D. (2013). Creating effective civic engagement policy for adolescents: Quantitative and qualitative evaluations of compulsory community service. Journal of Adolescent Research, 29(1). doi:10.1177/0743558413502532
  Hoskins, B., Janmaat, J. G. and Villalba, E. (2012) ‘Learning Citizenship Through Social Participation Outside and Inside School: An International, Multilevel Study of Young People’s Learning of Citizenship’, British Educational Research Journal, 38, 419–446.
  McFarland, D. A., & Thomas, R. J. (2006). Bowling young: How youth voluntary associations influence adult political participation. American sociological review, 71(3), 401-425.
  Metz, E. C., & Youniss, J. (2005). Longitudinal gains in civic development through school‐based required service. Political Psychology, 26(3), 413-437.
  Monsma, S. V. (2007). Religion and Philanthropic Giving and Volunteering: Building Blocks for Civic Responsibility. Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 3.
  Pew Research Center (2017, May). Public trust in government remains near historic lows as partisan attitudes shift. Retrieved from www.people-press.org/2017/05/03/public-trust-in-government-remains-near-historic-lows-as-partisan-attitudes-shift/.
  Reinders, H., & Youniss, J. (2006). School-based required community service and civic development in adolescents. Applied Developmental Science, 10(1), 2-12.
  Thomas, R. J. and McFarland, D. A. (2010) ‘Joining Young, Voting Young: The Effects of Youth Voluntary Associations on Early Adult Voting’, CIRCLE Working Article #73 Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE).

  הרשמה לניוזלטר
  הרשמה לניוזלטרדלג על הרשמה לניוזלטר
  שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
  *
  *
  checked
  צור קשר
  עבור לתוכן העמוד