קישור לקוד האתיקה להפעלת מתנדבים

אמנת ההתנדבות

קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל

זכויות וחובות של מתנדבים בארגונים המפעילים מתנדבים

היום אנו חשים את המתנדבים בכל פינה מאורחות חיינו. מהממסד הממשלתי דרך המסגרות הציבוריות עבור בעולם העסקים בואכה המערכת הקהילתית על גווניה השונים. ההתנדבות פשתה בכל נימינו והציבה בפני החברה הישראלית אתגרים חדשים להכילה, לשמרה ולטפחה. שהרי אין ההתנדבות מובנת מאליה!

ריבוי הארגונים והמתנדבים חייב עריכת מיפוי מחודש וסדר ארגוני ברמה הלאומית. תודעה זו חידדה את הצורך לשוב ולשנן את המושגים השגורים ולברר עניינית מקומם הנכון במערכת ומשמעותם הערכית/מעשית בחיי היומיום.

נושא האתיקה, קיומו וההתייחסות אליו במרקם העדין הנטווה בין המתנדב לארגון בו הוא פועל ובין המסגרות השונות העוסקות בתחום ההתנדבות, הפך למסד חשוב ביותר אותו צריך לצקת בקפידה כדי שאפשר יהיה לבנות עליו את טפחותיו לתלפיות.

 

עבור לתוכן העמוד