רשת הארגונים
הגדל

ליצירת קשר:
קריית התקשורת, נווה אילן, 90850
טלפון:  02-5349300    
פקס:   02-
6731119
דוא"ל:
nicole@coexnet.org.il
למעבר אל אתר העמותה לחצו כאן.

 

"רשת הארגונים הפועלים למען שותפות יהודית-ערבית בישראל" הוקמה בשנת 2002 על-ידי "הפורום להסכמה אזרחית" ו"יוזמות קרן אברהם", מתוך הכרה בצורך החיוני ברשת כזו לקהילה הגדולה של העוסקים בקידום דו קיום ושותפות בין ערבים ויהודים בישראל, ולכלל הציבור אותו אנו מנסים לקרב לנושא. הרשת באה לענות על ציפיות הארגונים לתמיכה הדדית ומקצועית, לתיאום ולחילופי מידע בין הארגונים, וכן על הצורך בהעלאת המודעות הציבורית בישראל לקידום מערך היחסים שבין כלל האזרחים במדינה – יהודים כערבים.

תחומי פעילות ופרויקטים

הרשת פועלת תוך שיתוף ושותפות אקטיבית של מטה הרשת ומנהלי הארגונים החברים בה, משלבי התכנון ועד ליישום וביצוע. היא מקדמת שיתוף פעולה ותמיכה הדדית בין הארגונים והפרטים החברים, תומכת בהם מקצועית וחברתית ומסייעת להצלחתם. הרשת משתפת את חבריה במידע ובידע מקצועיים, ארגוניים ותפעוליים, ומסייעת מקצועית לארגונים בבניית מערך לגיוס משאבים לפעולותיהם. לצד אלה הרשת פועלת לקידום שיתוף פעולה בין ארגוני הדו קיום ברמה האזורית ומעודדת פרויקטים אזוריים.

לצד הפעילות הזו, הרשת חושפת את הציבור הרחב, מוסדות חינוך, גורמי ממשל וחברה בישראל, לפעילות הארגונים החברים בה, ומגבירה את התהודה הציבורית של פעילויות אלה. הרשת מארגנת ומקדמת במשותף מיזמים ופעילויות תקשורתיות, חברתיות ותרבותיות, להידוק הקשר של ארגוני הדו קיום עם גורמי תקשורת וממשל, ולהשמת נושאי הדו קיום והחיים המשותפים בישראל במוקד העניין הציבורי. בין היתר, הפעילויות הללו מתבטאות בהקמת מעגלים אזוריים בהשתתפות הארגונים השונים, עריכת ימי עיון וסדנאות והפעלת אתר אינטרנט.

 

 

עבור לתוכן העמוד