שכר מצווה - סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעיםלשכת עורכי הדין

תכנית "שכר מצווה", סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים (פרו בונו), פועלת החל מחודש ספטמבר 2002 ועד כה ניתן סיוע וייעוץ משפטי למאות פונים, שהגיעו לתחנות הסיוע של הלשכה, הפרושות ברחבי הארץ.

התכנית הוקמה ביוזמת הועדה לסיוע משפטי בלשכה ועו"ד שחר ולנר, יו"ר הועדה, ובראשה עומד עו"ד יגאל ארנון, יו"ר תכנית "שכר מצווה". חברי הועדה לסיוע משפטי בלשכה פועלים לקידום התכנית והרחבתה.

כיום פועלים/ות בתכנית מעל 1000 עו"ד המסייעים/ות בהתנדבות, אם במתן ייעוץ משפטי לפונים בתחנות הסיוע ואם בקבלת תיק לטיפול וייצוג.

הסיוע המשפטי במסגרת התכנית ניתן בתחומים אזרחיים בלבד. ייצוג משפטי ניתן בהתאם לזכאות עפ"י הקריטריונים שקבעה לשכת עוה"ד.

פניות לקבלת סיוע משפטי מתקבלות בקו טלפון: 00 - 55 - 50 - 700 - 1

לאתר הפרוייקט


הקריטריונים לקבלת הסיוע

 

 

 

קריטריונים לייצוג משפטי –

מעודכן ליום 1.1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א. מבחן הכנסה -

השכר הממוצע במשק – 7,383 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' נפשות במשפחה

רף תחתון

ברוטו--

 

תקרת זכאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4,947 ₪

 

 

6,276 ₪

 

 

 

 

 

 

2

 

4,947 ₪

 

 

6,276 ₪

 

 

 

 

 

 

3

 

4,947 ₪

 

 

6,276 ₪

 

 

 

 

 

 

4

 

5,390 ₪

 

 

6,719 ₪

 

 

 

 

 

 

5

 

5,833 ₪

 

 

7,162 ₪

 

 

 

 

 

 

6

 

6,276 ₪

 

 

7,604 ₪

 

 

 

 

 

 

7

 

6,719 ₪

 

 

8,047 ₪

 

 

 

 

 

 

8

 

7,162 ₪

 

 

8,490 ₪

 

 

 

 

 

 

9

 

7,605 ₪

 

 

8,933 ₪

 

 

 

 

 

 

10

 

8,048 ₪

 

 

9,376 ₪

 

 

 

 

 

 

11

 

8,491 ₪

 

 

9,819 ₪

 

 

 

 

 

 

12

 

8,934 ₪

 

 

10,262 ₪

 

 

 

 

 

 

13

 

9,377 ₪

 

 

10,705 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסה ברוטו מתחת לרף התחתון = זכאות לקבלת סיוע משפטי מלשכות הסיוע של משרד

המשפטים (סיוע ממלכתי).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.מבחן רכוש:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. דירת מגורים אחת ומכונית אחת לא שוללים זכאות, בכפוף לשק"ד בהתאם

לשווי הנכס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. בעל רכוש הניתן למימוש או היכול להוות ביטחון להלוואה, עד פי 10 השכר הממוצע במשק:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,830 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! הערה-תקרת הזכאות בסיוע הממלכתי לרכוש (כולל רכב, חסכונות וכו') –

22,149 ₪ .

תשומת ליבכם-פונה שהכנסתו עומדת ברף הזכאות של הסיוע הממלכתי אולם יש לו רכוש או נכס, למשל, רכב מעל הסכום האמור- תישלל זכאותו בסיוע הממלכתי !.

 

 

מקרים מיוחדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משפחה חד -הורית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(במקרים בהם אין הכנסה ממזונות מצד בן/ת הזוג, להבדיל מבני זוג פרודים/ בהליכי גירושין. קצבת בטל"א לאם חד- הורית תילקח כהכנסה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' נפשות במשפחה

 

רף תחתון- ברוטו -

תקרת זכאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4,947 ₪

 

 

6,940 ₪

 

 

 

 

 

2

 

 

4,947 ₪

 

 

6,940 ₪

 

 

 

 

 

3

 

 

4,947 ₪

 

 

6,940 ₪

 

 

 

 

 

4

 

 

5,390 ₪

 

 

7,383 ₪

 

 

 

 

 

5

 

 

5,833 ₪

 

 

7,826 ₪

 

 

 

 

 

6

 

 

6,276 ₪

 

 

8,269 ₪

 

 

 

 

 

7

 

 

6,719 ₪

 

 

8,712 ₪

 

 

 

 

 

8

 

 

7,162 ₪

 

 

9,155 ₪

 

 

 

 

 

9

 

 

7,604 ₪

 

 

9,598 ₪

 

 

 

 

 

10

 

 

8,047 ₪

 

 

10,041₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד