עמותת "שכן טוב" (ע"ר) 580345601.
11/01/2015
הגדל


כתובת למשלוח  דואר: ת.ד 8565 ירושלים מיקוד 91084

טלפון:
052-7037039   דוא"ל: volunteers@shachentov.org.il

שם הארגון: עתותת " שכן טוב"
 
מטרות הארגון: עמותת "שכן טוב" הינה ארגון ארצי הפועל על טהרת ההתנדבות  במטרה לתמוך ולקדם אוכלוסיות חלשות ומודרות בחברה הישראלית. אנחנו יוזמים תומכים ומעצימים פרויקטים מקומיים במטרה לתמוך ולקדם  את אותן אוכלוסיות.

א.      קידום וסיוע לאוכלוסיות חלשות ומודרות בחברה הישראלית תוך פיתוח ושיפור רווחת החיים של האוכלוסייה הנתמכת.

ב.       חיזוק ועידוד ערך ההתנדבות בקרב מתנדבי העמותה ואוכלוסיות שאינן מתנדבות.

ג.        העצמת האוכלוסייה הנתמכת ע"י פעילות המאפשרת מעגל נתינה בו האוכלוסייה הנתמכת- תורמת חזרה.

      ד. כל פעילי העמותה כולל המנכ"ל ושאר בעלי התפקידים, פעילים בהתנדבות מלאה.    
יו"ר הארגון:  עמית כהן

אחראי לפעילות מתנדבים: דימה חוסקי

תחומי פעילות ושירותים לציבור:       

  •   מרכזי למידה–"שכן טוב" מפעילה מרכזי למידה במטרה לחנוך ולשפר את הישגיהם הלימודיים של תלמידים ממשפחות חלשות.
  • בתי קפה נודדים   פרויקט ייחודי בקרב אוכלוסיות ממודרות מהחברה והקהילה 
  • מועדוני-נוער לנוער בסיכון – בשיתוף החטיבה לקידום נוער בירושלים, מפעילה מועדונים לנוער בסיכון בעיר
  • חלוקת מזון- מספקת מזון מדי שבוע לכ- 650 משפחות  ב- 13 סניפי חלוק ברחבי הארץ.  
  • סיוע ליוזמות קהילתיות.
     
עבור לתוכן העמוד