שפ"ע


שיתוף. פעולה. עולמי

אתר אינטרנט:
www.shefaisrael.org
כתובת: בר- אילן
טלפון:052-6693372 
דואר אלקטרוני: adigreen669gmail.com

שם יו"ר הארגון: עדי גרין

שם האחראי לפעילות מתנדבים: יעל פרידבאואר       050-5991189 
                                           שלמה תורן            050-8895726

מטרות (לפי תקנון): 
ארגון שפע שם לעצמו כמטרה לאחד קהילות מקומיות ,בתוך ערי ישראל וישוביה. על ידי יצירת שיתופי פעולה המבוססים על עזרה הדדית בין איש לרעהו ובין קבוצות שונות

תחומי פעילות ושירותים לציבור: 
חברה, רווחה, שיוויון הזדמנויות, פלורליזם ואחדות

עבור לתוכן העמוד