אש"ל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל

JPS – ESHEL – THE ASSOCIATION FOR THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE AGING

מטרות:
1. פיתוח שירותים חדשים וחדשניים למען הזקנים בישראל, תוך התאמתם לצרכים המשתנים של אוכלוסייה זו.
2. הרחבת היקף השירותים הקיימים ושיפור איכותם.
3. תכנון לאומי, אזורי וקהילתי, שיביא לתוכניות בעלות השפעה רב מערכתית.
4. שיתוף ותיאום עם ארגונים ממלכתיים, מוניציפליים וולונטריים ואיגום משאבים ממקורות שונים.
5. הבטחת המשכיות הפעולות והתוכניות.

Aims
This organisation works to develop new and innovative services for the elderly. It aims at broadening the scope of its services and also at raising the quality of existing services. To this end, it works in co-operation with local, municipal and regional authorities

שירותים ופעילויות:
הקמה והפעלת מרכזי יום, הקמת בתי אבות, פרוייקטים שונים בקידום בריאות, תזונה נכונה, מוסיקה, קבוצות הליכה, מחשבים, טלויזיה קהילתית, עתונות, תרבות ואומנות, גינון ועוד.

הארגון נוסד בשנת: 1969.

ליצירת קשר:
גבעת ג'וינט, ת.ד 3489,  ירושלים
טלפון: 02-6557129,  פקס: 02-6557552

עבור לתוכן העמוד