ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל

Voluntary Blood Donors Organization in Israel


מטרות:
I. לארגן תורמי דם מתנדבים ולהרחיב שורות הארגון לפי צרכי הדם, להבראת אנשים ולקידום הרפואה בישראל.
II. לארגן קבוצות דם יחודיות.
III. לפעול לקידום ההתנדבות בציבור הישראלי למתן תרומות דם ללא תמורה.
IV. להקים כל מוסד נוסף במסגרת עמותה זו לקידום מטרות הארגון.
Aims:
This organization centralises voluntary blood donors and acts according to the specific needs for blood, in order to help the recovery of patients and further medical care in Israel. It also specialises in pin-pointing rare blood groups and providing the necessary revenues for this project.                                                            
שירותים ופעילויות:
זכויותיו של כל חבר בארגון:
I. זכאי לתעודת חבר בארגון.
II. זכאי לענוד סמל הארגון.
III. זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
IV. זכאי לבחור ולהבחר לכל מוסדות הארגון בכל אסיפה כללית.
V. זכאי להשתתף בפעולות הארגון ולהנות משרותיו.
VI. זכאי לביטוח דם אישי ולבני משפחתו הקרובים – בן/ת הזוג, ילדים, הורי שני בני הזוג, אחים/ות.

הארגון נוסד בשנת: 1936

תנאי קבלה:  כל אדם בריא המוכן לתרום דם להצלת חיים ללא קבלת תמורה.

מספר חברים רשומים:  7,000

ליצירת קשר:
מרכז שירותי הדם / מד"א תל-השומר 52621
טלפון:  03-5300468    
פקס:  03-5300500

עבור לתוכן העמוד