המועצה הלאומית לשלום הילד

המועצה הלאומית לשלום הילד

National Council for the Wellbeing of  Children

 

מטרות:

פעולות שדולה אצל מקבלי החלטות וקובעי מדיניות ועיצוב דעת קהל בנושאים הנוגעים לרווחת הילד בישראל, קידום זכויות הילד בישראל.

 

Aims

This organization supports the rights of children in all aspects of the law, and is an open address for them to turn to for help. It advances up to date measures and ideals in education, health and welfare

It also promotes legislation for the protection of the child

 

 

 שירותים ופעילויות:

¨        קידום זכויות הילד בישראל בכל התחומים

¨        גיבוש מדיניות כוללת לרווחת הילד וייזום חקיקה חדשה

¨        מתן כתובת לילדים ובני נוער בכל הקשור בשמירת זכויותיהם

¨        העלאת המודעות הציבורית לצרכי הילדים

¨        בחינת שירותים לילדים, היקפם ואיכותם

¨        זיהוי בעיות הקשורות בילדים וברווחתם

¨        גיבוש מדיניות מתקדמת בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה

¨        התרעה על מדיניות לקויה או שירותים לקויים לילדים

¨        קידום חקיקה בתחום זכויות ילדים והגנה על ילדים

¨        מניעת פגיעה בילדים וניצולם לרעה בידי מבוגרים

¨        הסברה וחינוך לציבור הרחב בכל הקשור בשלום הילד.

 

 

הערה:

המועצה הלאומית לשלום הילד היא עמותה ציבורית עצמאית ללא כוונות רווח, הפועלת כסניגורה של כל הילדים בישראל, ובמיוחד של אלה ששלומם ורווחתם נמצאים ברמת סיכון גבוהה.

המועצה הלאומית לשלום הילד למעשה שדולת הילד בישראל. אין היא מתמקדת בקבוצה זו או אחרת של ילדים, אלה בראייה כוללת, בדאגה לכל הילדים יהודים וערבים, בריאים וחולים, צעירים ומתבגרים.

המועצה פועלת באמצעות צוות מצומצם של עובדים ומספר רב של מתנדבים הפועלים בתחומים שונים בהתאם לנסיונם ומומחיותם.

המועצה נמנעת בעיקרון מקבלת סיוע כספי כלשהו מגורמים ממשלתיים ממלכתיים, כדי לשמור על עצמאותה. תקציבה המצומצם של המועצה מבוסס על תרומות ומענקים מקרנות ומאנשים פרטיים.

 

 

ניתן ליצור עימנו קשר: 

כתובת: פייר קניג 38 תלפיות, ירושלים 93469

טלפון: 02-6780606   פקס: 02-6790606

אימייל: ISRAELNCC@MAIL.COM

עבור לתוכן העמוד