תג ההתנדבות

,תג ההתנדבות בשיתוף איגוד האינטרנט והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל

השימוש בטכנולוגיות התקשורת החדשות הרחיב את פעילות ההתנדבות בפני מגזרים חדשים, גם בפני אלה שלא נהגו להתנדב בחיי היום יום שלהם. בכך הפכה לפעילות תחליפית ומשלימה בעולמות ההתנדבות.

השימוש באינטרנט הסיר גבולות ומחסומים ואיפשר לגולשים לתרום מזמנם, מכשרונותיהם ומיומנותיהם גם למי שמבודדים מבחינה גיאוגרפית, לבעלי קשיי ניידות הנאלצים להיות צמודים לביתם, וגם לכאלה שזמנם הפנוי אינו בשעות הפעילות הרגילות.

ההתנדבות המקוונת (on-line) יוצרת משאבים חדשים הנדרשים לתנועת ההתנדבות, לארגוני מתנדבים ולמתנדבים יחידים המבקשים להרחיב את פעילותם תוך יצירת ערוצי תקשורת ופיתוח פעילויות חדשות.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר) שמו לעצמם למטרה לעודד את נושא ההתנדבות העושה שימוש ברשת האינטרנט ובכוונתם להעניק "תג התנדבות" לפעילות התנדבותית לתועלת החברה. כמו כן תנתן תעודת הוקרה למספר מצטיינים שיבחרו כל שנה.

הערות ותגובות הנוגעות למקבלי תג ההתנדבות המופיעים באתרינו יתקבלו בברכה לכתובת: info@isoc.org.il

הענקת תג התנדבות

 • תג ההתנדבות יוענק על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר).
 • התג יוענק עפ"י הקריטריונים המפורטים להלן ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון המצורף.
 • התג יוענק לפעילות התנדבותית לתועלת החברה המבוצעת תוך שימוש ברשת האינטרנט וניצול יתרונותיה של הרשת לצורך הפעילות.
 • הפעילות יכולה להיות תוצר של יחידים, קבוצות או ארגונים.

תוקף תג ההתנדבות

 • תוקפו של תג ההתנדבות יהיה לשנתיים קלנדריות.

תעודת הוקרה ל"מצטיינים ברשת"

 • בנוסף למקבלי תג ההתנדבות, יבחרו אחת לשנה ה-"מצטיינים ברשת" אשר יבלטו במיוחד בשימושם ברשת האינטרנט לצורך העשייה ההתנדבותית.
 • בין הקריטריונים אשר יובאו כשיקול במתן תעודת ההוקרה: מקוריות וחדשנות של הפעילות ההתנדבותית, מסירות מיוחדת של מבצעי הפעילות והשפעה חברתית בולטת. יתכן ויוספו קריטריונים נוספים מפעם לפעם.
 • תעודת ההוקרה ל"מצטיינים ברשת" תוענק אחת לשנה ע"י איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר) בטקס ארצי.

תנאי הזכאות לקבלת תג ההתנדבות

 1. הגשת המועמדות יכולה להיעשות לגבי פעילות התנדבותית העומדת בקריטריונים שלהלן.
 2. צד שאינו קשור לפעילות יכול להמליץ על פעילות שראוי שתקבל את תג ההתנדבות ואולם, טופס הגשת המועמדות ימולא ע"י מבצע הפעילות עצמו או ע"י נציג הגוף מבצע הפעילות.
 3. על הפעילות המועמדת לעמוד בקריטריונים הבאים:
  • הפעילות ההתנדבותית מתרחשת ברשת האינטרנט.
  • הפעילות הינה פעילות התנדבותית המבוצעת באופן שוטף ולאורך זמן, כקבוע בתקנון.
  • הפעילות הינה במסגרת החוק.
 4. בבחינתה את המועמדים ואת פעילותם תתחשב ועדת ההערכה עוד באמות המידה שלהלן:
  • תרומתה, חשיבותה והשפעתה של הפעילות על טובת היחיד והקהילה.
  • מידת ההתמדה, הרציפות והמסירות המופגנות ע"י הפעילות.

נוהל הגשת הבקשות

 • הבקשות לקבלת תג ההתנדבות יוגשו באמצעות אתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
 • מגישי המועמדות יתבקשו למלא טופס הצגת מועמדות בו יפורטו, בין היתר, הפעילות המועמדת לקבלת התג, אופן עמידתה של הפעילות בקריטריונים הדרושים לקבלת תג ההתנדבות ויפורטו פרטיו של מגיש הבקשה ופרטי איש קשר.
 • טופס הבקשה ימולא ע"י מבצע הפעילות עצמו או ע"י נציג הגוף מבצע הפעילות.

חידוש תג התנדבות

 • לקראת מועד פקיעת תג ההתנדבות, ניתן להגיש בקשה לחידושו.
 • הבקשה תוגש עפ"י נוהל הגשת הבקשות המפורט לעיל בהתאם למועדים שיפורסמו.
 • אין הגבלה למספר הפעמים בהם ניתן להגיש בקשה לחידוש תג ההתנדבות.

נוהל הצגת המועמדות, הענקת תג ההתנדבות והשימוש בתג ההתנדבות יהיה כקבוע בתקנון.

עבור לתוכן העמוד