תכנית מתו"ב – מערך לתיאום ותמיכה בהתנדבות ברמה היישובית

עקב הפער בין צרכי הקהילה ההולכים וגדלים לבין המשאבים העומדים לרשות הרשות, ההולכים וקטנים, אנו עדים לכניסה של שחקנים חדשים לזירה החברתית, הן מהמגזר השלישי, הן מהמגזר העסקי והן קבוצות בלתי פורמליות הפועלות לקידום צרכי הקהילה.  מספר הגורמים הפועלים בישובים הולך וגדל, אולם הכמות לא תמיד מעידה על איכות השירותים הניתנים לאוכלוסייה. למרות שכל גורם הפועל ביישוב מביא עמו משאבים חומריים ומקצועיים לא מבוטלים , הרי שעקב חוסר תיאום בין הגופים השונים נוצרים לא פעם בזבוז של משאבים קיימים מתוך כפילות וחפיפה וכך גם צרכים רבים נותרים ללא מענה.

 צורך באיגום משאבים בין שלל הגורמים הפועלים בישוב מחדד את הצורך בבירור התפקיד השונה שיש לרשות כגורם ממלכתי, לעומת עמותה  או קבוצה לעזרה עצמית הפועלים בישוב. בהירות בתפקידים השונים והבנת מקור האחריות השונה המניע כל גורם מסייעים גם בהגדרת יחסי גומלין נדרשים ויצירת קשרי עבודה טובים לטובת מטרה משותפת.

תכנית מתו"ב פותחה מתוף תפישת ההתנדבות הן כמשאב משלים המאפשר הרחבת מענה לצורכי היישוב והן כערך המסייע לקידום אחריות חברתית ופיתוח חברה אזרחית.  

מטרה:

שיפור הקשר בין הרשות לבין ארגוני מגזר שלישי ומגזר עסקי (חברה אזרחית) תוך הגדרת תפקידים, חלוקתה עבודה, איגום משאבים קיימים וגיוס משאבי קהילה חדשים.

 אוכלוסיות יעד (לקוחות):  

  • הרשות המקומית
  • ארגונים וקבוצות הנמנים על החברה האזרחית (עמותות, קבוצות בלתי פורמליות, עסקים)
  • אוכלוסיות קצה שתהנה מההתערבות: תושבים מקבלי השרות

 יעדים:

א.      העלאת נושא ההתנדבות לסדר יומה של הרשות

ב.      חיזוק מקצועי של רכז המתנדבים ברשות

ג.     שיפור התיאום ושיתוף פעולה בין היחידה להתנדבות לבין היחידה לעבודה קהילתית  וגורמים רלבנטיים נוספים

ד.    בניית תפישה של יחסי גומלין וחלוקת עבודה לבין הרשות לבין משאבי קהילה (חברה אזרחית)

ה.      בניית תשתית תומכת להתנדבות ברשות (מידע זמין, בית מתנדב, הדרכות...)

ו.        איגום משאבי התנדבות קיימים

ז.       הזדמנות ליצירת משאבי קהילה חדשים

 

שלבי פעולה:

 1.       איתור צורך ברשות שהמענה לו משלב משאבי קהילה לרבות התנדבות   

2.       בניית אשכול עבודה עם שותפים רלבנטיים מהרשות ומחוצה לה למתן מענה לאותו צורך (לדוגמא: אשכול חירום ובטחון, אשכול צרכים מיוחדים, אשכול נוער וכד'...)

3.       בניית תכנית עבודה לאיגום משאבי קהילה קיימים ויצירת משאבי קהילה חדשים כמענה לאותו צורך

4.       ביצוע תכנית העבודה של האשכול תוך הנחיה והכשרה מלווה (ראה נספח א')

5.       הערכה

 סטטוס 2005:

 התכנית פועלת בכ-10 יישובים ברחבי הארץ: מגדל העמק, עפולה, חדרה, נתניה ושדרות, ק. גת, יוקנעם, אור עקיבא, ערד ודימונה.

 שותף  אסטרטגי:

משרד הרווחה  - היחידה להתנדבות והשרות לעבודה קהילתית

 שותפים פרוייקטליים:

עמותת " רוח טובה", רשויות מקומיות, החברה למתנסי"ם, שיקום שכונות, ציונות 2000, שדמות, ושותפים מקומיים בכל ישוב

  נספח א' – הנחייה והכשרה מלווה לתכנית מתו"ב

 1. הנחיית רכז המתנדבים הישובי

 רכז המתנדבים הישובי הוא איש הקשר מהרכז של תכנית מתו"ב בישוב. הרכז מלווה לכל אורך התהליך במנחה מקצועי המסייע לו להוביל את התהליך על שלביו השונים החל משלב איסוף הנתונים הראשוני, דרך זיהוי האשכולות והקמת צוות העבודה לכל אשכול וכלה בליווי האשכולות במהלך ביצוע תכנית העבודה שלהם.

 2.  פורום ארצי לאשכולות מתו"ב

כל ישוב בתכנית בוחר בין אשכול אחד ל-3 בהם הוא רוצה למקד את מאמצי האיגום ולשפר את השירותים בתחומו. כך לדוגמא מוקמים בישובים אשכולות בנושאים הבאים: חירום ובטחון, נוער, צרכים מיוחדים קשישים וכד'. לכל אשכול שלישייה מובילה: רכז המתנדבים היישובי, נציג נוסף מהרשות הרלבנטי לנושא האשכול ונציג של עמותה או גורם קהילתי רבלנטי.  הפורום הארצי נועד לתת כלים, ידע ותפישת עבודה אשר תסייע לכל צוות מוביל של אשכול לבנות את תכנית העבודה שלו יחד עם השותפים הנוספים בשטח ולהובילו לכדי תוצאות שיוגדרו מראש. הפורום יונחה על ידי יועצים ארגוניים בכירים ויפגש על פני 8 מפגשי עבודה במהלך שנת העבודה.

 

3. הכשרות יעודיות לכל ישוב

כל ישוב יהיה זכאי להכשרות יעודיות לקהלי יעד שונים, בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי הישובית של תכנית מתו"ב ( הכוללת נציגים מהרשות ומארגוני מתנדבים) .  פריסת הכשרות אפשריות:

 א.      לצוות הרווחה או לצוות מורחב ברשות –בנושאים של מדיניות כלפי המגזר השלישי, ניהול שותפויות וכד'....

ב.      לפורום בין מגזרי בכיר ברשות הכולל נציגים מהרשות, מהעמותות ומהגזר העסקי – בנושאים של מדיניות וחלוקת עבודה בין המגזרים, כלכלה וחברה, גיוס משאבים וכד'....

ג.        למפעילי / רכזי מתנדבים – בנושאים של ניהול מתנדבים

עבור לתוכן העמוד