מידעון 14

אושרה תוכנית העבודה השנתית של המועצה

תוכנית העבודה השנתית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לשנת 2006 אושרה על ידי הוועד המנהל של המועצה בישיבתו בכפר המכבייה ברמת גן בסוף חודש פברואר. ביצוע התוכנית מותנה במציאת מקורות מימון מגוונים, אותם מנסים עתה לגייס פעילי המועצה, עובדיה ומתנדביה הרבים. בתוך כך הובעה על ידי רבים מחברי הוועד המנהל תקווה כי הממשלה הבאה תקבל החלטה לתמוך במועצה הלאומית להתנדבות. לפי הצעת יו"ר המועצה אריה שומר תופץ החל מהשנה הבאה תוכנית העבודה של המועצה בקרב כל ארגוני ההתנדבות בישראל.

האסיפה הכללית של המועצה להתנדבות תיערך בראשית אפריל

האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות תיערך ב-5 באפריל בתל אביב. במסגרת זו יושק פומבית פורטל ההתנדבות שהוקם על ידי המועצה בשיתוף גורמים רבים נוספים. מיד לאחר האסיפה הכללית יתחיל את פעילותו הוועד המנהל החדש של המועצה. בהתאם להסכמה כללית של מרבית חברי הועד המנהל היוצא,יהיה מעתה כל חבר ועד אחראי על אחד מתחומי הפעילות של המועצה ויכהן כמחזיק התיק באותו נושא.

הכינוס השנתי הרביעי להתנדבות נוער וצעירים ייערך בסוף מרץ

הכינוס הרביעי השנתי להתנדבות נוער וצעירים ייערך בסוף חודש מרץ במתנ"ס תקוותנו באשקלון. הכינוס יעסוק בשאלת מקומה של התנדבות הנוער בתפישה הפוליטית חברתית בישראל לקראת שנת2001. במסגרת הכינוס יוצגו בפני משתתפיו ממצאי סקר התנדבות צעירים שנערך לאחרונה על ידי מכון מחקר.

הצלחה גדולה לפורטל ההתנדבות: למעלה מ - 300 כניסות נרשמות מדי יום

פורטל ההתנדבות בישראל זוכה להצלחה רבה מאד: למעלה מ-300 כניסות ביום. יותר מ-20 מתנדבים מסייעים כיום לפורטל להכיל יותר ויותר מידע על ההתנדבות בישראל ועל ארגוני ההתנדבות בארץ. הפורטל מכיל עתה למעלה מ-250 עמותות ואחד המדורים המבוקשים ביותר שלו הוא מדור דרושים.

 

גידול משמעותי מאד בתרומות עסקים באמצעות "מתן" ב-2006

גידול משמעותי מאד בתרומות של ארגונים עסקיים באמצעות "מתן" צפוי בשנת 2006.
ארגון מתן עוסק בחיבור עסקים לקהילה והוא מציין עתה 7 שנים להקמתו על ידי גב' שרי אריסון והקרן המשפחתית על שם טד אריסון המנוח. מתן הוקם ביוזמת ג'וינט ישראל שהביא את הרעיון מחו"ל. כיום פועלים במסגרת מתן 50 עסקים ובפעולתו מעורב מאד ארגון הג'וינט. בנוסף לעסקים תורמים לקהילה באמצעות מתן 10.000 איש שהותרמו על ידי 650 איש. 1800 מתנדבים הפעיל מתן בשנת 2005 שתרמו מעל 14.000 שעות ב-49 פרויקטים שונים. בנוסף לכל אלה נערכו בשנה החולפת 90 אירועי התנדבות חד פעמיים. בנוסף לכל היבול המבורך הזה יותר מ-300 פרויקטים קהילתיים נהנים מתרומות כספיות
באמצעות מתן.

מגן משרד הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2006 יוצא לדרך

בימים אלה יוצא לדרך מגן משרד הבריאות למתנדבים מצטיינים המיועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחיד, או קבוצה שבמסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם יש כדי לשמש אות ומופת לרבים. המגן יחולק בעוד שבועות אחדים לזוכים בו על ידי כבוד שר הבריאות יעקב אדרי. המעוניינים בפרטים – יפנו למועצה הלאומית להתנדבות בישראל. בדוא"ל info@ivolunteer.org.il או בטלפון 03-5608888


המועצה הלאומית להתנדבות בוחנת רעיון להקמת פורום ארגוני ספורט המפעילים מתנדבים רבים

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל בוחנת עתה רעיון להקמת פורום ארגוני ספורט המפעילים מתנדבים רבים. ההחלטה לבחון מחדש את הרעיון הועלתה בישיבת הוועד המנהל האחרונה של המועצה שהתכנסה בכפר המכבייה וזכתה לאירוח נדיב על ידי ארגון מכבי העולמי. בין הרעיונות הנבחנים עתה – הקמת פורום של ארגוני ספורט הכולל את קבוצות הספורט המשתתפות בליגה למקומות עבודה. כיצד הצליח מכבי העולמי להקים במהירות ארגון של 1000 מתנדבים פעילים מאד לקראת המכבייה ה-17 (יולי 2005)
כיצד הצליח ארגון מכבי העולמי להקים בתוך חודשים אחדים ארגון שכלל 1000 מתנדבים פעילים (מהם 800 איש בשטח) – תשובה מעניינת לשאלה זו הוצגה לחברי הוועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות במפגשו האחרון בחודש פברואר. מתברר כי ההחלטה על הקמת הארגון התקבלה כשנה לפני פתיחת המכבייה וכדי לייעל את כל תהליכי גיבוש הארגון גויסה לעבודה ורד ריבלין שעבדה שנים רבות בארגון עלם. היא וחברי הוועדה שהכינה את המכבייה ערכו סדרה גדולה של פעילויות בעת ובעונה אחת.
ראוי לבחון אותן כדי ללמוד מהן:
 מכרו למתנדבים פוטנציאליים חוויה – התנדבות פעילה במכבייה.
 הדגישו כי הם משווקים תמהיל חווייתי – התנדבות בספורט,תפוצות,יהדות, מכבי עולמי.
 פיתחו תוכנת מחשב מיוחדת לגיוס מתנדבים.
 ערכו הרבה פרזנטציות בארגונים, בעיריות ובמועצות ובקרב קהלים שונים.
 גייסו כמתנדבים מבני נוער בני 15 עד מבוגרים בני 80.
 נענו לפניית יישובים קהילתיים שבאו עם מרב חבריהם להתנדב באירוע.
 חשו מייד כי הבעיה העומדת בפניהם היא מיצוב המתנדבים ומקומם במערך הכולל של
    המכבייה ולא עצם הגיוס ופעלו למצב את ציבור המתנדבים בכל תחומי המכבייה. הכינו חוברת זכויות וחובות המתנדב. עסקו בכל ההיבטים של ההתנדבות: מיון,הכשרה,תשורות,מזון והסעות של המתנדבים.

עבור לתוכן העמוד