היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה F.I.R.S.T

היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה הוקמה בשנת 1986 והיא פועלת בארץ ובחו"ל באמצעות 11 יחידות חילוץ אזוריות. היחידה מוכרת על ידי הביטוח הלאומי כארגון להגשת עזרה והיא רשאית לפיכך לפעול בישראל ובכל מקום בעולם.

ליחידה 550 מתנדבים ומתנדבות, מומחים בכל תחומי החילוץ וההצלה. הם קיבלו על עצמם להיחלץ לאלתר וללא כל מגבלה לכל קריאה וזאת תוך נטילת סיכון עצמי ברמה גבוהה.

מטרתם של יחידות החילוץ היא להציל אנשים שנקלעו למצוקה פיזית: לאתר אנשים שאיבדו את דרכם ב"שטחים הפתוחים", לחלץ בשיטות הסנפלינג ממצוקים וואדיות עמוקים. לחלץ משיטפונות, בורות מים או לכודים במבנים. להשתתף בחילוץ מהריסות, הצלה וסעד בעקבות אסון פתע רב נפגעים ולהגיש עזרה רפואית וייצוב לנפגעים.

המתנדבים באים מכל הקשת החברתית, התעסוקתית, ההתיישבותית, ומטווח גילים רחב שנע בין 17 ל-63. כולם דבקים במטרה "הצלת אנשים בכל מחיר – ללא מחיר!" המתנדבים ממלאים את החובה שנטלו על עצמם ככל יכולתם ללא תנאי ומהווים דוגמא ומופת לחיקוי בחברה הישראלית ובמיוחד בקרב בני הנוער.

היחידות נחלצות למבצע על פי קריאה של המשטרה או גופי הצלה אחרים ולעיתים יש שנזקקים פונים אליהם ישירות.  כאשר מתקבלת קריאה "קבוצתית" באמצעות הביפר עוזב כל אחד את מלאכתו/ פרנסתו, משפחתו ותחביבו, ביום ובלילה, בכל תנאי מזג אוויר בחול ובמועד, וממהר למשימת החילוץ. במהלך חילוצים היחידות פועלות עצמאית או בשיתוף פעולה עם יחידות משטרתיות צבאיות וגופים מזדמנים.

צ.ה.ל ומשטרת ישראל הכירו ברבות השנים בכישורי המתנדבים, בנחישותם ובהישגיהם ונרתמו לסייע להם באימונים. המתנדבים מאומנים למשימותיהם באמצעות מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצ.ה.ל, בית הספר לחילוץ של פיקוד העורף, מד"א והרבה אימונים פנים יחידתיים.

המתנדבים (ובני ביתם!) מגלמים את ערך ההתנדבות הצרופה. הם מצילים אנשים שנקלעים לסכנת חיים, תוך נטילת סיכון אישי גבוה ללא עשיית חשבון ומתוך גאווה רבה במעשיהם.

 

אות הנשיא למתנדב הוענק ל"יחידה הישראלית להחשת פעולת הצלה", כאות כבוד לחברה הישראלית על שהצמיחה אנשים ונשים מופלאים אלה, וכביטוי להוקרה על נחישות ללא גבול להצלת חיי אדם והבטחת שלומם ובריאותם.

 

עבור לתוכן העמוד