טוענים מוסמכים בבתי משפט לתביעות קטנות

טוענים מוסמכים מתנדבים בבתי משפט לתביעות קטנות

זמן רב התלבטו גורמי הקליטה והשירותים החברתיים כיצד להעניק סיוע משפטי לעולים חדשים ולשכבות המצוקה שנפלו קורבן להונאות קבלנים, מתווכים, משכירי דירות, סוחרים וכו'. היו מקרים לא מעטים שבהם עולים ממדינות חבר העמים וגם מאתיופיה, שלא היו מורגלים למשק קפיטליסטי ולשוק החופשי, נוצלו לרעה וכספם נגזל מהם כשהם חסרי הגנה כמעט לחלוטין. הסתבר כמו כן כי מעוטי יכולת נפלו טרף כפי שהעולים נוצלו לרעה וכספם נגזל מהם.

אומנם החוק מאפשר לנפגעים פנייה לבתי משפט לתביעות קטנות, אך בבית משפט זה אין ייצוג על ידי עורכי דין והעולים החדשים מתקשים לשטוח את טענותיהם בעברית, ולפעמים גם בשפה בהירה ומובנת. לעיתים קרובות, גם גודל התביעה אינו מצדיק מינוי של עורך דין.  בהיותו מודע למצב בלתי נסבל זה הוצע על ידי עו"ד משה הרצוג אשר שימש כנציג מועדוני "ליונס ישראל"  ויועץ משפטי של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל , לפתור בעיה זו על ידי הקמת שירות משפטי על ידי מתנדבים, שאינם משפטנים.

בהתאם לכך פנתה המועצה הלאומית להתנדבות ישראל,  בברכתה של ועדת הקליטה בכנסת, אל שר המשפטים בבקשה שיסמיכו את המועצה הלאומית להתנדבות בישראל להכשיר טוענים, שייצגו את העולים החדשים ושכבות המצוקה בהתנדבות בבתי משפט לתביעות קטונות ויהיו להם לפה. שר המשפטים הכיר בצורך חשוב זה ונענה לפנייה בחיוב. מאז הוכשרו מאות טוענים.

מתברר כי הסיוע שטוענים אלה מעניקים בבית המשפט לתביעות קטונות בתל אביב, בארגוני הרווחה, במחלקות הרווחה בעיריות, מביא תועלת רבה. ישנם מקרים רבים שבהם העדיפו הנתבעים להתפשר מאשר להתדיין בבתי הדין מול הטוענים המתנדבים.

עבור לתוכן העמוד