"מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים" לשנת תשע"ג-2013
הגדל

"מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים" לשנת תשע"ג-2013

מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים הפועלים בתחום השירותים המקצועיים של המשרד יוענק,  זו השנה העשרים ושלושה, בטקס ממלכתי ביום ראשון 23 ביוני 2013.

הענקת המגן מהווה הוקרה והערכה ממלכתית על פעלם של המתנדבים למען החוליות החלשות בחברה, וכן להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים לרווחתם של הנזקקים בחברה.

לבחירת מקבלי המגן מינה שר הרווחה והשירותים החברתיים ועדות בהן חברים אנשי ציבור ואנשי מקצוע. ליו"ר הועדה לבחירת המתנדבים המצטיינים מונתה ד"ר רחל אדטו.

הקריטריונים לבחירת המועמדים והמועמדות הם כדלקמן:

- משך הפעילות ורציפותה                                 - מידת החדשנות והיצירתיות

- השפעה  על אחרים והסביבה                          - מידת המסירות ודבקות במטרה

מצורפים הטפסים להמלצות המועמדים והמועמדות  למגן.

את ההמלצות יש להחזיר עד ליום רביעי כ"א באייר תשע"ג (5 במאי 2013) לגב' פרידה כהן  רכזת בכירה משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום ההתנדבות,

רחוב ירמיהו 39 ירושלים 91012 או למייל  fridak@molsa.gov.il

עבור לתוכן העמוד