מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים לשנת תשע"ד-2014
הגדל

01/04/2015

שלום רב לך,

 

הנדון: מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים לשנת תשע"ד-2014

זו השנה העשרים וחמש בה משרדנו גאה להעניק את מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים הפועלים בתחום השירותים המקצועיים של המשרד.

הענקת המגן מהווה הוקרה והערכה ממלכתית על פועלם של המתנדבים למען החוליות החלשות בחברה, ומאפשרת להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים לרווחתם של הנזקקים בחברה. השנה לראשונה יוענק הפרס גם לבתי עסק וחברות אשר עובדיהם פועלים בהתנדבות למען הקהילה, כהוקרה על האחריות התאגידית של אותם עסקים ולעידוד עסקים נוספים להצטרף אל מעגל הנתינה החברתי.

לבחירת מקבלי המגן ימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים ועדה בה חברים אנשי ציבור ואנשי מקצוע.

הקריטריונים לבחירת המועמדים והמועמדות הם כדלקמן:

- משך הפעילות ורציפותה                                   - מידת החדשנות והיצירתיות

- השפעה  על אחרים והסביבה                            - מידת המסירות והדבקות במטרה

מצורפים הטפסים להמלצה על המועמדים והמועמדות למגן. אנא הקפידו על תנאי הסף המופיעים בסעיף א' בטופס. מועמדים שלא יעמדו בתנאי הסף לא יידונו בוועדה.

 

את ההמלצות בחמישה העתקים יש להחזיר בדואר בלבד עד ליום ד',

כ"ח בתמוז תשע"ה (15 ביולי 2015) בשעה 12:00 בצהריים, אל:

הגב' ויקי נזרי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום התנדבות

ירמיהו 39, ירושלים 91012

         

בברכה,

                                                                                              יהונתן.ש.

יהונתן שוורצמן, מנהל

תחום התנדבות, אגף משאבי קהילה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

העתקים:          לשכת השר, משרד הרווחה והשירותיים החברתיים

                        לשכת המנהל הכללי, משרד הרווחה והשירותיים החברתיים

עבור לתוכן העמוד