איגרתו של סגן השר חבר הכנסת הרב אברהם רביץ אל המתנדבים

בס"ד

חתני וכלות מגן השר למתנדבים מצטיינים ה' עליכם יחיו

אדם יחידי אינו יכול לקיים את כל המצוות שבתורה, שכן ישנן מצוות שאינן נוהגות אלא אצל כהנים, לווים, מלך וכיוצא באלה, אולם בזמן שישראל כולם מלוכדים כאיש אחד ומחבבים איש את רעהו, אזי נחשב כל העם לגוף אחד וממילא נחשבות המצוות שעושה כל אחד כאילו נעשו על ידי כל ישראל, וזאת אומרת שכל אחד מישראל מקיים את כל המצוות שבתורה.

זהו שאמר הכתוב: "תורה צוה לנו משה"- שש מאות ואחת-עשרה המצוות, כמניין "תורה", אשר "ציוה לנו משה" (שכן שתי המצוות "אנוכי ה'" ו"לא יהיה לך" נאמרו מפי השם יתברך עצמו, ומשה צווה לנו רק תרי"א מצוות) – לא יוכלו להיות לנו "מורשה" נצחית ולא נוכל לקיים את כולן, אלא אם כן תהיה "קהלת יעקב" – שיהיו ישראל כולם מלוכדים בגוף אחד...

חכמינו ז"ל קבעו, כידוע, כי "כל ישראל ערבים זה לזה". מעשהו של היחיד משפיע, לטוב וח"ו לרע, על ישראל כולה. חוסנו של עם ישראל הוא ה"כאיש אחד בלב אחד... ומכאן ההערכה הרבה שאני רוחש לכם, מתנדבים ומתנדבות יקרים שכן אתם הדבק המאחד בין כל חלקי העם הזה. אתם העושים לילות כימים, באצילות נפש ובכבוד למען הזולת, למען החלש, תורמים לכך שנוכל להתקיים כאן כעם אחד חזק ומלוכד.

משרד הרווחה רואה בעידוד פעילותם של המתנדבים כמטרה חשובה מאוד ואנו נמשיך ונבצע, וכשהאמצעים התקציביים המוגבלים שבידנו יאפשרו לנו, גם נתמוך.

אני יודע שפעילותכם אינה על מנת לקבל פרס. אבל הרשו לי להעניק לכם את המגן הצנוע הזה כאות הוקרה על פעילותכם. את ה"מגן" הזה שהוא סמל פעילותכם, אני מבקש להעניק לכם בשם ההורים והילדים, הנכים והמוגבלים, המשפחות ברוכות הילדים והאנשים והנשים הבודדים, שאתם להם כמגן.

בברכה נאמנה

הרב אברהם רביץ

סגן שר הרווחה

עבור לתוכן העמוד