דבר יו"ר הועדה הציבורית למגן למתנדבים מצטיינים

בס"ד

"עולם חסד יבנה"

למקרא מאות ההמלצות שהגיעו מכל שכבות האוכלוסייה לועדה הציבורית למגן שר הרווחה למתנדבים מצטיינים חשתי בקרבי קורת-רוח מיוחדת על רוח ההתנדבות והרצון הכן הקיימים בחברה הישראלית לעשיית חסד ולהטיב עם הזולת.

דווקא בימים שלכולנו נדמה כי כל אחד עושה לביתו הוא בלבד ולנוכח האווירה הקודרת המצטיירת בין אדם לחברו, מתברר שלא כך הם פני הדברים. ממאות הסיפורים המרתקים על נכונותם של רבים להקדיש מזמנם ומיכולתם למען הכלל והפרט, מתגלית לנו תמונה של פעילות חברתית מופלאה ומרשימה של אנשים מכל גווני הקשת הישראלית שמצבו של החלש והנזקק כה קרוב לליבם והם עושים כה רבות למענם.

פעולות אלו הן המשכיות לעולם של חסד שהחל באבי האומה אברהם אבינו ע"ה שעליו נאמר "חסד לאברהם" והמהווה יסוד מרכזי בהוויתו של עמנו, כדברי שמעון הצדיק בפרקי אבות: "על שלושה דברים העולם עומד-על התורה, על העבודה ועל גמילות-חסדים".

דווקא בתקופה של קיצוצים משמעותיים במשרדי ממשלה כולל בתקציבים לאוכלוסיות נזקקות תפקידם של המתנדבים חשובביותר ומהווה השלמה לחוסר הנובע עקב הקיצוץ שעובר המשרד בשנים האחרונות.

ברצוני להודות לידידי ח"כ הרב אברהם רביץ, סגן שר הרווחה שזיכני לעמוד בראשות הועדה למגן למתנדבים מצטיינים ולהכיר פנים כה יפות בחברה הישראלית.

תודה לחברי הועדה על עבודתם המסורה ועל השעות הרבות שהקדישו לעבור ולמיין את מאות ההמלצות, עד לקבלת ההחלטה על בחירת מקבלי המגן.

הערכה והוקרה מקרב לב לכל המומלצים על פעלם המגוון ורב-החשיבות, וביחוד לנבחרים-לחתנים ולכלות המגן. תחזקנה ידיכן, המשיכו במעשיכם הנפלאים וברכותינו שתהוו דוגמא לכלל הציבור ללכת בעקבותיכם בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

בברכה ובהוקרה,

הרב יעקב אשר

מ"מ ראש עיריית בני-ברק

יו"ר הועדה הציבורית למגן המתנדבים המצטיינים

עבור לתוכן העמוד