ברכת מנהל היחידה להתנדבות

כלות וחתני מגן השר למתנדבים מצטיינים,

פעילותכם ההתנדבותית למען הזולת נארגת למסכת נפלאה ומרשימה המיצגת את דמותה היפה של החברה בישראל. המעורבות החברתית והאחריות ההדדית למען הזולת מהווים את הבסיס האיתן לאיכות חיים בקהילה, ומטביעים את חותמם על אופייה.

לנוכח המציאות, כי בעשורים האחרונים משאבי מדינות בעולם המערבי ובמיוחד במדינות הרווחה אינם יכולים למלא את הציפיות והצרכים המלאים של אלו שנזקקים לסיוע, גובר הצורך במתנדבים.

פעלם של המתנדבים בעם מהווה משקל בעל ערך רב לאופייה ודמותה של החברה בישראל שתופסת לה מקום מכובד במדינות המערב. עובדה זו ראוי שתשמש מקור גאווה לאזרחי המדינה, ואבן שואבת לחיזוקהווית ההתנדבות בארץ. טקס מגן השר מעלה היום הזה את ההתנדבות למודעות הציבור במקום הראוי. זאת למען כי עשייתם הנאצלה של המתנדבים תשמש דוגמה ומופת גם לאחרים להצטרף למעגל העשייה של המתנדבים.

ברצוני לשבח בכל לב את כלות וחתני מגן השר למתנדבים מצטיינים, ואת רבבות המתנדבים על עבודת הקודש ומסירותם למען הזולת, בכל ימות השנה לתפארת החברה בישראל. ובמיוחד את הישובים הזוכים בשנה זו ומרכזת המתנדביםגב' לימור סלע מכרמיאלעל הצטיינותה.

בברכה מקרב לב,

דן שפר

מנהל היחידה להתנדבות

עבור לתוכן העמוד