חגי כץ ד"ר , "המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי", אונ' בן גוריון

Dr. Hagai Katz
Dept. of Business Administration;
Israeli Center for Third-Sector Research (ICTR);
Ben Gurion University

and
UCLA Center for Civil Society

עבור לתוכן העמוד