המגזר השלישי, מי מנהל אותך?
הגדל

המגזר השלישי בישראל תופס תפקיד מרכזי יותר ויותר בחברה האזרחית הישראלית. 16 אלף ארגונים שלא למטרות רווח פעילים היום, בתחומים מגוונים הנעים בין חינוך, שירותי דת, תרבות, פילנתרופיה ושינוי חברתי. המספר הזה הולך וגדל כל העת – ב-2004 נרשמו במשרד רשם העמותות 1,757 עמותות חדשות – בשעה ששירותי הרווחה שמעניקה המדינה הולכים ומצטמצמים.

אולם הכוח הרב שניתן לארגוני המגזר השלישי יכול להיות מנוצל גם לרעה. למשל, בית המשפט המחוזי בירושלים נאלץ לפני כשנה למנות מפרק זמני לעמותת "קו לחיים", לאחר שיו"ר העמותה, טוביה לוונשטיין, הקים חברת בת ששילמה לו, לאשתו ולבתו משכורת חודשית גבוהה, תוך שימוש בכספים שנתרמו לצורך סיוע לחולים ולנפגעי טרור. מי, אם כן, מנהל את הארגונים שלא למטרות רווח, ומי דואג כי העמותות יפעלו לפי החוק וכי הארגונים לא יפעלו בניגוד אינטרסים?

הוועד המנהל – מוסד חמקמק

העמותות והארגונים שלא למטרות רווח מנוהלים בידי הנהלות מתנדבות; עמותות מנוהלות על-ידי ועד מנהל, חברה לתועלת הציבור מנוהלת בידי דירקטוריון והקדשים מנוהלים בידי חבר נאמנים. ההנהלות האלו, שמופעלות בידי מתנדבים, הן שמייצגות את הציבור שאותו משרת הארגון, והן שקובעות את מדיניות הארגון. לפי ההערכות, עשרות אלפי מתנדבים במדינה משמשים כמנהלים של עמותה או ארגון שלא למטרות רווח.

אותם מתנדבים מנהלים פועלים מכוח שני סעיפים בחוק העמותות; סעיף מספר 25 בחוק אומר כי “הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידי תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה”. סעיף 27 באותו חוק אומר כי “על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לקנון ולהחלטות האסיפה הכללית”.

כלומר, הוועד המנהל צריך לפעול למען הארגון ולקבל על עצמו את כל התפקידים ששאר מוסדות הארגון לא מבצעים. פירושו של דבר שהוועד מקבל מן החוק את מלוא הסמכויות לפעול למען ובשם הארגון. על-פי החוק, הוועד רשאי להחליט בכל עניין הכרוך בארגון, אלא אם כן יוחד לאותו נושא גוף אחר שיטפל בו. יתרה מכך, הוועד המנהל אמור להסדיר לא רק את סדר העדיפויות בפעילות הארגון, אלא גם את היחסים בין הארגון לחבריו, ובין הארגון לתורמים ולנציגי החוק כמו רשם העמותות ורשויות המס. אבל מה הם התפקידים בפועל שאותם צריך הוועד המנהל למלא?

תפקידי הוועד המנהל

להנהלות בעמותות תפקידים רבים, שהגיוון שלהם נובע מההגדרה הכללית של תפקיד הוועד בחוק העמותות. התפקידים המרכזיים של חברי ההנהלה הם:

  1. קביעת החזון ותכניות העבודה – זהו תפקידה המרכזי של ההנהלה, משום שקביעת החזון מגדירה את עתיד הארגון. החזון מגדיר את פעילות הארגון ומכתיב את סדר העדיפויות לפעולה ואת מיקוד המשאבים והמאמצים. לאחר שנקבע סדר העדיפויות, נכתבת תכנית שנתית ורב-שנתית, שמאפשרת מסגרת עבודה ברורה ומטרות בנות-מדידה.
  2. אישור התקציב ובקרה – התקציב עצמו נכתב בידי הצוות השכיר של הארגון, אולם חברי ההנהלה צריכים להכיר את סעיפי התקציב כדי לאשרו או לבקש לו תוספות ועדכונים. חברי ההנהלה הם אלו שאמורים לוודא כי הארגון אינו חורג מן התקציב שאישרו, וכי הוא תואם את שנכתב בתכנית העבודה השנתית. כמו כן, הוועד המנהל הוא זה שמאשר את הדו"ח הכספי שמשקף את ההתנהגות הכלכלית של הארגון בשנה החולפת.
  3. מינוי מנכ"ל – ההנהלה היא שבוחרת את האיש בעל החזון ויכולות ההנהגה שיוביל את פעילות הארגון. במקרה של אי התאמה ההנהלה היא גם כמובן זו שמפטרת את המנכ"ל ודואגת למנות אחר במקומו.
  4. פיתוח משאבים לפעילות הארגון – תפקיד חשוב נוסף של הוועד המנהל, אשר מאפשר את המשך תפקודו של הארגון. פיתוח משאבים לארגון דורש מהוועד המנהל מחוייבות ארוכת טווח וניהול קשר מתמשך עם מוסדות ממשלתיים, עם קרנות ועם עסקים שתומכים בארגון, כדי להבטיח אספקת ציוד, מקום לפעילות, אנשי מקצוע ותרומות כספיות. עם זאת, חשוב לציין כי בניגוד לנהוג בעולם, הנהלות ציבוריות בישראל מתקשות למלא את התפקיד הזה.
  5. הוועד המנהל נושא באחריות משפטית - להחלטות ניהולית שמקבל הוועד המנהל יש משמעויות משפטיות, בדיוק כפי שקורה בדרגים מקבילים בכל ארגון מסחרי. פירושו של דבר שמתנדבים אשר חברים בהנהלה של ארגון שעובר על החוק או שאינו מייצג נאמנה את האינטרסים של הקבוצה שאותה הוא משרת עלולים לשאת בדין. כלומר, אם אתה מתנדב בוועד המנהל של עמותה כלשהי, והעמותה עוברת על החוק, ייתכן שאתה תצטרך לשלם זאת מכיסך הפרטי.

וייטיב להדגים זאת הסיפור הבא: בית הדין האזורי לעבודה, בראשות השופטת חנה טרכטינגוט, קבע באוקטובר האחרון בפסק דין תקדימי כי אריה זיני, מייסד ומנהל עמותה להפצה וללימוד של רפואה טבעית, ישלם מכיסו שכר עבודה, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת שכר, לתובע, איתי ויזר, שהוכיח כי עבד בעמותה ופוטר שלא כדין. השופטת הורתה על הרמת מסך – מונח משפטי אשר במסגרתו מורם "המסך", שמפריד בין זכויות וחובות העמותה לזכויות וחובות המנהלים אותה, ומטיל את אחריות העמותה למעשיה על המנהלים אותה, בדומה למה שקורה בחברה מסחרית.

הוועד המנהל – יש גם יתרונות

אולם למרות האחריות הרבה שאותה נושא על כתפיו כל חבר הנהלה, לחברות בוועד המנהל יש גם יתרונות רבים. ראשית, חברות בוועד המנהל מבטיחה כי המתנדב יהיה חלק מצוות החשיבה אשר מנווט את הארגון אל עתידו. חבר בוועד המנהל יכול לקבוע את מטרות הארגון, את אופן השגתן ואת חלוקת המשאבים בארגון. חברות בוועד המנהל יכולה לפטור את המתנדב מהמרמור שעלול לנבוע מהחלטות שמתקבלות בארגון ואינן לשביעות רצונו.

שנית, חברות בוועד המנהל מעניקה למתנדבים ניסיון ניהולי. בשוק העבודה המחמיר של היום, ניסיון ניהולי הוא כלי חשוב ומיומנות נדרשת, אשר לא פעם עלולים להבדיל מועמד שמתקבל לעבודה ממועמד שנדחה. זאת משום שניסיון ניהולי מהווה נדבך חשוב נוסף על הלימודים התיאורטיים שבהם מתמחים המוסדות להשכלה גבוהה.

שלישית, השתתפות בוועד המנהל של הארגון מאפשרת למתנדב לפתח את כישורי המנהיגות שלו. מנהיג טוב הוא מנהיג בעל חזון, אשר יכול הן לדמיין את עתידו של הארגון והן לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להוביל את הארגון אל אותו עתיד. כישורים כאלו אפשר לפתח ולעצב רק בעזרת פעילות בשטח וניסיון מצטבר, שלהם זוכים מי שחברים בהנהלות הציבוריות.

רביעית, השתתפות פעילה בהנהלה ציבורית מעניקה למתנדב הזדמנות לחוות עבודת צוות, אשר עשויה ללמד אותו רבות על תהליכי קבלת החלטות בארגון ולסייע לו בהתמודדות עם צמתים חשובים בחייו. כך מרוויח המתנדב שיעור חשוב בקביעת יעדים, בפיקוח תקציבי ובמעקב אחר ביצועים.

נשמע מרתק?

חברי הנהלה אשר רוצים להרחיב את השכלתם בנוגע לתפקידי הוועד המנהל ולאחריות שמוטלת עליו מוזמנים ליצור קשר עם בית הספר הציבורי להנהלות ציבוריות, שהוקם ב-2003, על מנת לתת הכשרה לחברי הנהלות ציבוריות בישראל. בית הספר יושב כיום בג'וינט, פועל בכל רחבי הארץ, ומפעיל תוכניות להבנת חלקים שונים בתפקידיו של הוועד המנהל, בעזרת עשרות מומחים מתחומים שונים, ובהם עורכי דין, רואי חשבון, יועצים ארגוניים ואנשי שיווק ופרסום. כמו כן מספק בית הספר דפי מידע על נושאים שונים הקשורים בתפקוד ההנהלות הציבוריות בארגוני המגזר השלישי.

כל המעוניין במידע על תפקידי הוועד המנהל ועל סוגי האחריות שמוטלים עליו או בדפי מידע מוזמן ליצור קשר עם בית הספר במייל michall@jdc.org.il 

עבור לתוכן העמוד