פרסים למתנדבים
הגדל

פרס ישראל בתחום מפעל חיים יוענק השנה לסוכנות היהודית, נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה, התאחדות התעשיינים, מועצת תנועות הנוער, "עזר מציון" ופרויקט פר"ח לחונכות

להלן נימוקי השופטים בנוגע לכל ארגון:

בנימוקי הוועדה להענקת הפרס לסוכנות היהודית נכתב, כי "במתן פרס ישראל מביעה מדינת ישראל את הוקרתה לגוף שהביא למימוש חזון שיבת ציון ולכינון הריבונות המדינית לעם היהודי במולדתו המתחדשת ואשר ממשיך - יחד עם יהודי העולם ועם ממשלת ישראל ? בהגשמה היום יומית בעיצוב פני החברה בישראל, בהתיישבות, בקליטת עלייה, בחינוך, בשיקום שכונות, ובביסוסה של מדינת ישראל".

תנועות הנשים נעמ"ת, ויצ"ו ואמונה יקבלו את הפרס במשותף. חברי הוועדה קבעו כי התנועות "העלו על נס את החתירה לשוויון מגדרי ולמעמד האשה. על אף ההבדל ביניהן פועלות תנועות הנשים בשיתוף פעולה לקידום נושאים חברתיים הומניים, תרבותיים וחינוכיים מתוך אחריות ציבורית ובראיה מערכתית רחבה תוך הדגשת מעמדן המרכזי של הנשים ובחתירה לקידום השוויון בחברה בישראל.

הוועדה החליטה להעניק הפרס להתאחדות התעשיינים, "על התפקיד שמילאו התעשייה והתעשיינים בקידום הכלכלה ושגשוגה, על תרומתם לביטחון המדינה ולשילובה של ישראל בתהליכי הגלובליזציה, על תרומתם לחיזוק החברה ולהרחבת התעסוקה, לקליטת העלייה ולקידום מדיניות מיזוג גלויות, על התרומה בהגברת החינוך המקצועי, ביישום מדיניות פיזור האוכלוסייה וחיזוק הפריפריה."

על מועצת תנועות הנוער נאמר ש"התנועות מהוות אספקלריה נאמנה לסיפורה של הציונות ולתקומתו של העם במדינת ישראל... תנועות הנוער מצליחות להטמיע בקרב חבריהן מסד חינוכי ערכי, תחושת מחויבות ליחיד ולחברה ומודעות לדפוסי החיים החברתיים בעיירות, בערים וביישוב הערבי".

על אגודת "עזר מציון", העמותה הגדולה והמובילה בישראל בתחום הסיוע הפארא-רפואי לחולים ולמוגבלים, קובעים השופטים, כי "תרומתה של "עזר מציון" לאלה הסובלים מבעיות תפקודיות או הנמצאים במצבי משבר היא דוגמא ומופת למסירות, לרוח התנדבות ולחמלה".

על פרויקט פר"ח (פרויקט החונכות) נאמר שהוא מבטא "שילוב מרתק של מרקסיזם טהור: "כל אחד (סטודנט) על פי יכולתו, לכל אחד (ילד) עפ"י צרכיו", עם חכמת חז"ל: "חנוך לנער עפ"י דרכו".

לידיעה באתר 'הזוית השלישית' - לחצו כאן

לפרסום המלא והמקורי באתר משרד החינוך - לחצו כאן
 

עבור לתוכן העמוד