פורום לארגוני מתנדבים גדולים
הגדל

בימים אלו מתגבש במועצה הלאומית להתנדבות פורום לארגוני מתנדבים גדולים, ארגונים המפעילים מעל  1,000 מתנדבים, בפריסה ארצית.
מטרת הפורום הינה פיתוח נושאים, דרכים ונוהלים לשיתופי פעולה על מנת לקדם את המטרות המשותפות של ארגוני המתנדבים. להסתייע בידע ובמשאבים בין ארגוניים לקידום מטרות ספציפיות של כל ארגון ו/או להנגשתן לכלל האוכלוסיה.

הצעה לתוכנית עבודה

א. הגדרת תחומים/נושאים לפיתוח שיתופי הפעולה:

 • מצבי חירום
 • פרויקטים לאומיים (כמו עליה, חינוך, גמלאים, זהירות בדרכים, איכות הסביבה)
 • חקיקה, קידום אינטרסים, לובינג ויזמות.
 • ידע והכשרות
 • מחקר ופיתוח כדוגמת:
   פרסום שירותים בין ארגוני - ארגון אחד מפרסם את שירותיו על גבי תשתיות ארגון אחר.
   גיוס מתנדבים - מתנדבים שאינם מתאימים לפרויקט בארגון אחד נשלחים לפרויקט בארגון אחר.
   הגדרת קהלי יעד משותפים ופניה אליהם.
   השלמת שירותים לקהלי יעד מסוימים למשל יד שרה יכולה להשלים פעילות בתחום הקשישים לאור ירוק.
   חילופי ידע לדוגמא: מד"א, ער"ן ויד שרה מפעילים מוקדי מצוקה.
   הפניות וסיוע: ויצ"ו יכול להפנות אנשים ליד שרה, לעל"ם, לער"ן והפוך.

ב. חלוקת פעילויות טריטוריאליות ארצית במיוחד במצבי חירום.
ג. שיתוף עבודה ארצית ע"פ התמחויות.
ד. שיתוף עבודה ע"פ משאבים ארגוניים.

 

עבור לתוכן העמוד