הענקת מלגות והצגת עבודות בכנס השנתי
12 מלגות לסטודנטים ועבודות בנושא החברה האזרחית והמגזר השלישי

בקשות לקבלת מלגה:

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי יעניק בכנס השנתי ה – 12 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי שיתקיים ב – 18-19 למרץ 2009 מלגה על סך 5000 ₪ לתלמיד/ה לתואר שלישי העוסק/ת בחקר המגזר השלישי או החברה האזרחית בישראל.

רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגה מועמדים העונים על התנאים הבאים:
  -סטודנט/ית הרשום/ה במוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל – מכל דיסציפלינה רלוונטית.
-בעל/ת הצעת מחקר לתואר שלישי המאושרת על ידי המוסד בו הוא/היא רשום/ה.
-בעל/ת אזרחות ישראלית.

את הבקשה יש להגיש עד ל- 31 בדצמבר 2008. לקבלת טפסי הרשמה נא לפנות לצוות המרכז :
ictr@bgu.ac.il, טל. 08-647-2323, פקס 08-647-7607

 

הצגת עבודות בכנס השנתי:

מועד ההגשה: 30 בנובמבר  2008

בכנס יהיו מושבים מקבילים בינלאומיים ומושבים מקבילים ישראליים. חוקרים ישראליים מוזמנים להציע להצגה בכנס עבודות משני סוגים:
1. עבודות בעברית העוסקות בהיבטים שונים של המגזר השלישי וחברה אזרחית בישראל
2. עבודות באנגלית העוסקות בנושא המרכזי של הכנס – החברה האזרחית בין המקומי לגלובלי: גלובליזציה של ארגונים מקומיים ולוקאליזציה של ארגונים בינלאומיים (ראו קול קורא מפורט לעבודות באנגלית).

חוקרים המעוניינים להציג עבודת מחקר במסגרת הכנס, מוזמנים לשלוח תקציר בן עמוד אחד בעברית או באנגלית בהתאם לסוג העבודה עד לתאריך 30 בנובמבר 2008.
חוקרים המעוניינים לארגן במסגרת המושבים המקבילים, מושב שלם סביב נושא מסוים הכולל שלוש עבודות באותו נושא או פאנל, מתבקשים לכלול את תקצירי העבודות שתוצגנה לפי הפורמט להלן ולהציע יו"ר למושב.

על התקצירים לכלול את הרכיבים הבאים: כותרת העבודה, מטרות המחקר, מסגרת מושגית-תיאורטית, מתודולוגיה, ממצאים ומסקנות.
יש לציין בנפרד בגוף הודעת הדוא"ל את שמות המחברים ופרטי התקשרות איתם: שם, ארגון, כתובת, טלפון, פקס, דוא"ל.
חוקרים שעבודתם תתקבל להצגה בכנס יתבקשו לשלוח ליו"ר המושב שבו יציגו את המאמר המוגמר או טיוטה מלאה לקראת הכנס. למחברי העבודות הבולטות יוצע לפרסם את מאמרם בכתב העת "חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל".

אופן משלוח התקציר: בדואר אלקטרוני, כמסמךword  מצורף, לכתובת  ictr@bgu.ac.il.
לפרטים נוספים: 08-6472323

עבור לתוכן העמוד