הכנס השנתי לתמיכות ממשלתיות וציבוריות במלכ"רים
הגדל

לנרשמים דרך הפורטל תינתן הנחה לכנס                                                           

המדינה תומכת מדי שנה במיליארדי שקלים בעמותות.
השנה יותר מתמיד תמיכה זו חיונית גם לארגונך.

הכנס השנתי לתמיכות ממשלתיות וציבוריות
בארגונים ללא כוונת רווח
אולם מרכז 'נא לגעת', נמל יפו. יום חמישי, יב' בטבת התשס"ט, 8 לינואר, 2009
09:00-15:30

בין החודשים נובמבר למרץ בכל שנה מתפרסמים הקריטריונים לתמיכה של משרדי הממשלה וקרן עיזבונות. המשרדים, באמצעות תמיכות, קרנות ומכרזים, תומכים בעמותות במיליארדי שקלים מדי שנה. בביטוח הלאומי מתנהלות שש קרנות גדולות. ועדת עיזבונות מחלקת למעלה ממאה מיליון ש"ח בשנה ומכרזים ממשלתיים פתוחים בפני עמותות.

בימים אלה של מיתון וקיצוצים, כדאי מאוד להבין את דרכי הפניה למקורות אלה, ללמוד כיצד לא להיפסל בפניה לועדת עזבונות או לועדת תמיכות במשרד ממשלתי, אילו קרנות מתנהלות בביטוח הלאומי ומה דרוש בכדי להשתתף ולזכות במכרז ממשלתי.
בכנס יתארחו מיטב אנשי המקצוע מהמשרדים הממשלתים, והארגונים הסמי ממשלתיים : מפעל הפיס, הסוכנות וקרן היסוד.
                          בכנס יוצגו כלים מעשיים לקבלת תמיכות


מרצים (לפני סדר א'-ב'): גב' יוכי אילוז, הממונה על מחלקת עיזבונות במשרד הרווחה; עו"ד נתן אמיר, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי; מר מייק ביילי, אחראי על שיתופי הפעולה בקרן היסוד; גב' לאה גולן , מנכ"ל המחלקה לישראל בסוכנות היהודית; גב' אסתי דינור , מנהלת המועצה לתרבות של מפעל הפיס; מר מנחם וגשל , משנה למנכ"ל משרד הרווחה; מר שלמה יצחקי ,מנהל תחום בכיר, כלכלה ותקציבים, משרד המדע, התרבות והספורט; מר איציק כהן, לשעבר סגן החשב הכללי באוצר; גב' ברנדה מורגנשטיין, ראש אגף הקרנות של הביטוח הלאומי; רו"ח סיגי סייג , סגנית בכירה לחשב הכללי; פרופ' שיזף רפאלי , דיקן ביה"ס לניהול, אוניברסיטת חיפה.

עבור לתוכן העמוד