הקמת מועצות להתנדבות יישוביות
הגדל

המועצות להתנדבות ביישובים הן אחת מאבני המסד שעליהן מונחת פעילות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

קיומן, חשיבותן ופעילותן של המועצות  הוכחו מעל לכל ספק – בעיקר ביישובים בהם מוסדות אלו פועלים בהצלחה מרובה, בשיתוף פעולה מלא עם הרשות המקומית, ועם גופים נוספים כמו משרדי ממשלה , ג'וינט , הסוכנות היהודית וקרנות ארציות בכדי להקים עוד מועצות מהסוג הנ"ל שמטרותיהן המרכזיות הינן: עידוד , טיפוח , איגום ומינוף הפעילות ההתנדבותית ברשות המקומית.

הצגנו את המוסד החשוב הזה בפני מר אריה בר מנכ"ל משרד הפנים המופקד מתוקף תפקידו על ראשי הרשויות במדינה.

לשמחתנו מר בר הגיע למסקנה כי פורום המועצות ביישובים עשוי לתרום רבות לראש הרשות להרחבת שביעות הרצון של התושבים ולשפר את איכות החיים ביישובים אלה.

בכדי לסייע בידנו לקדם מיזם חשוב זה, הודיענו מנכ"ל משרד הפנים כי בימים הקרובים יצא מטעמו "חוזר המנכ"ל" לכל ראשי הרשויות בארץ בו הוא מבקש כי בשיתוף עם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל יש להקים מועצות להתנדבות ביישובים.

כאשר החוזר הנ"ל יגיע לידי ראשי הרשויות אנו נפעל בנחישות למימוש מטרה חשובה זו.
נקדים תודה על כל סיוע שנקבל מכם להשגת מטרות המועצה והצלחתה.

          עו"ד יורם סגי זקס                                                                             צבי וייסלר
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל                                     יו"ר המועצות להתנדבות יישוביות


עבור לתוכן העמוד