האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות
הגדל

האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

לזכרה של גב' פלורנס מיטווך ז"ל

 ביום שני, ז' בתמוז תשס"ט 29.6.09 בין השעות 18:00- 14:00  תתכנס האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע.ר.) באולם הישיבות של מגן דוד אדום , רח' יגאל אלון  60 תל אביב (מצ"ב מפת הגעה).

 סדר היום:

14:30 – 14:00

התכנסות ורישום

 

14:45  - 14:30

דברי פתיחה: עו"ד יורם סגי זקס- יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
דברים לזכרה של גב' מיטווך.

16:00 – 14:45

 

 

דו"ח פעילות המועצה לשנת  2008  

שינויים בתקנון

דו"ח ועדת הביקורת – מר שמואל חזון יו"ר ועדת ביקורת

אישור דו"ח כספי לשנת 2008

18:00– 16:00

פעולות לקידום הפעילות ההתנדבותית בישראל
קוים מנחים לתכנית העבודה לשנת 2009

נעילה


אנא העבירו למועצה הלאומית להתנדבות את שם  נציג ארגונכם  שישתתף באסיפה
רצוי וחשוב השתתפות בעל תפקיד בכיר: יו"ר/ סיו"ר/ מנכ"ל  

במידה ובשעה הנקובה לעיל לא ימצא באולם האסיפה מניין חוקי לקיום האסיפה , תדחה האסיפה הכללית לשעה 15:00 ותהיה חוקית  בכל מספר משתתפים

את טפסי ההרשמה יש להחזיר עד ליום 20.5.09 
למייל 
ivolunteer@ivolunteer.org.il 
או  לפקס 03-5606670

אנו מודים למגן דוד אדום על אירוח האסיפה הכללית

 

עבור לתוכן העמוד