התנדבות משפחות – סקירה ספרותית מהעולם
הגדל

נלקח מ"עמ"ן"

תופעת התנדבות משפחות הינה מגמה ההולכת ומתפתחת בעולם. במדינות רבות בעולם המערבי התחום אינו מוכר וממוסד, אך למרות זאת ישנן מספר מדינות בהן התנדבות המשפחות תופסת תאוצה בשנים האחרונות ומהווה חלק משמעותי מעולם ההתנדבות בכלל.

בין מדינות אלה ניתן למצוא את ארה"ב, המובילה בתחום זה ואף ייסדה את יום ההתנדבות המשפחתי החל בנובמבר מדי שנה. מדינות נוספות הן קנדה, אנגליה ואוסטרליה – בה תחום התנדבות משפחות והמחקר בו חדש לגמרי. בנוסף, מחיפוש קצר באינטרנט, ניתן לראות כי גם ביפן ובאירלנד התופעה הולכת ומתמסדת ומחקרים שונים אף הציעו מודל להתנדבות משפחות, מחקר אוסטרלי שנעשה בנושא מצא כי באתר הממלכתי של לבנון ישנו קישור לתחום התנדבות המשפחות והצעות התנדבות שונות.

בפן המחקרי המצב אינו שונה, מעטים הם המאמרים והמחקרים שנכתבו בנושא זה. ארה"ב הינה המדינה בה נעשו המחקרים הרבים ביותר בתחום, כמו-כן מדי שנה נערך סקר בנושא המתפרסם לאחר יום השנה להתנדבות משפחות ומכיל נתונים על ההישגים ועל המשפחות שלקחו חלק באותו היום . בקנדה המצב מעט שונה, במחקר שפורסם בשנת 2004, נמצא כי התופעה הולכת ומתרחבת בארגונים רבים, אך המחקרים ותחום ניהול ההתנדבות בנושא אינם רבים. עובדה זו,לטענת החוקרים, פוגעת לאורך זמן במשפחות המתנדבות ובארגונים הקולטים אותם (Family volunteering: The final report, Human resources Development Canada, 2004:15).
באוסטרליה , כפי שנאמר לעיל, מוגדר תחום התנדבות המשפחות כתחום חדש. מחקר שהתפרסם בשנת 2006, מציעה החוקרת למסד את המחקר בתחום, דבר שיסייע לטענתה בפיתוח תכניות התנדבות ובגיוס המתנדבים (Family volunteering, Zoe Gill, 2006).

התנדבות משפחות מהי?
על מנת לעמוד על הנעשה בעולם בנושא זה, ננסה להגדיר מהי התנדבות משפחות על פי חלק מהמחקרים שנכתבו בתחום זה.
המכנה המשותף בכל אחד מהמחקרים שנעשו מגדירים את התנדבות המשפחות כפרויקטים חברתיים של תרומה לקהילה בה לוקחת חלק המשפחה כיחידה אחת. השוני בין המחקרים מתייחס בעיקר להגדרה של משפחה. בארה"ב, בה הרוב הגדול של האוכלוסייה שלוקח חלק בהתנדבות משפחות הוא שמרני יותר, וחלק ניכר מהפרויקטים הם בעלי אופי דתי, ההגדרה המובילה למשפחה מתנדבת היא המשפחה הגרעינית: הורים (שניהם או אחד מהם) וילדיהם. במחקר שנעשה נמצא כי המסגרת המשפחתית המסורתית מהווה למעלה מ-60% מההתנדבות המשפחתית באמריקה.

המחקר האוסטרלי מבקש לבחון צורות נוספות להגדרה המשפחתית המסורתית ומנסה להגדיר התנדבות משפחתית כפעילות בה לוקחים חלק גם משפחות מעורבות, משפחות בני אותו המין, שותפים לאותו מקום המגורים שאין ביניהם קשר דם, ואף חברים למועדונים בבתי ספר ובאחוות אוניברסיטאיות אשר מבקשים לפעול יחד למען הקהילה (Same: 2006: 2).
גם החוקרים הקנדיים מרחיבים את ההגדרה למשפחה המתנדבת ומציינים שהתנדבות משפחות יכולה להכיל בתוכה גם קבוצות של אנשים ה"מחשיבים עצמם כמשפחה". חוקרים אלו מתייחסים גם להתנדבות עצמה וטוענים כי ההתנדבות לא חייבת להיות מתואמת בזמן ובנושא ההתנדבות, ובני המשפחה יכולים להתנדב בזמנים שונים כיחידים, אך עבור אותו ארגון שנותן להם הנחייה משותפת.

בנוסף, מחקרים רבים מזהים התנדבות משפחות כהתנדבות בה מעורבים לרוב ילדים, בקנדה ובאוסטרליה מבקשים להפריך טענה זו ומציינים כי בפרויקטים התנדבותיים רבים לוקחים חלק גם משפחות ללא ילדים ובוגרים רבים המבקשים להתנדב יחד.

מאפייני המשפחות המתנדבות:
ברוב המחקרים שנערכו בתחום נמצא כי המעמד המזוהה ביותר עם עולם ההתנדבות המשפחתית הוא מעמד הביניים. טיעון זה נתמך בעובדה כי בארה"ב 72% מהמשפחות המתנדבות מתגוררות בבית שהן רכשו והן תורמות מדי שנה למעלה מ- 1000$ לצדקה  (America's family volunteers, Independent Sector, 2001, 8). באוסטרליה נמצא כי רוב המשפחות המתנדבות הן משפחות בהן שני ההורים / בני הבית הבוגרים, או לפחות אחד מהם, עובדים, וההתנדבות המשפחתית תואמת את הרצון המשותף שלהם לתרום לקהילה במעט הזמן הפנוי שיש להם (1, Family volunteering, Zoe Gill, 2006). בארה"ב נמצא כי 51.8% מהמשפחות המתנדבות לטווח ארוך, או למטרה קצרת מועד (לדוגמא, ביום ההתנדבות המשפחתי הלאומי), שייכות למסגרת דתית כלשהי, או מזוהות עם מוסדות דתיים (America's family volunteers, Independent Sector, 2001, 5), בנוסף לכך 82% מכלל המשפחות המתנדבות הגיעו להתנדבות בעקבות פעילות דתית כלשהי שהם או חבריהם לקחו בה חלק!!
ב-43% מהמשפחות בהן האחים מתנדבים יחד, נמצא כי ההורים התנדבו בעבר במסגרות שונות וכי הילדים הושפעו מכך (Same: 4).
בהיבט המגדרי נמצא כי ישנן יותר נשים המתנדבות יחד עם בן משפחה (ילדים, נכדים, בן/בת-זוג) והן מהוות כ-52% מכלל המתנדבים.
קבוצת הגיל הממוצעת של בני המשפחה הבוגרים היא 35-54, ול-53% מהם  יש ילדים מתחת לגיל 18 (Same: 8).
המחקר האוסטרלי שנעשה בשנת 2006 נתקל בקשיים באיסוף נתונים ממשלתיים ולא-פורמאליים על מספר המשפחות המתנדבות ומאפייניהם. אחד הנתונים הבודדים שנמצא התייחס לכך שממוצע הגיל בהתנדבות המשפחות בשנת 2005 הינו 36-44.

תחומי התנדבות בולטים:
ברוב המדינות הנחקרות תחומי ההתנדבות משיקים זה לזה, אך אחוזי ההתנדבות בכל אחד מהם משתנה בין מדינה למדינה. התחומים הבולטים ביותר הינם:
• בריאות  - התנדבות בבתי חולים,  פעילות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
• רווחה – ארגוני צדקה, פעילות בחירום למען נזקקים.
• חינוך – עבודה עם ילדים בבתי ספר, פעילות בתוך אוניברסיטאות.
• פעילות בעלת מאפיינים דתיים – התנדבות במוסדות דתיים שונים.
• ספורט – אירועי ספורט בקהילה, הפעלת חוגים.

בקנדה נמצא כי התחום הנפוץ ביותר להתנדבות משפחות הוא תחום הבריאות (24%), אחריו נמצא תחום האמנות, הטבע והספורט (21%), תחום הרווחה והעזרה לנזקקים נמצא במקום השלישי עם 19%, ולאחר מכן תחום החינוך המהווה 9% מכלל המשפחות המתנדבות. תחומי התנדבות נוספים כוללים פילנתרופיה וצדקה עם 4.5% בלבד, משימות התנדבות בינלאומיות (2%), איכות סביבה (2.6%) ודת (1.2% בלבד בקנדה!).

בארה"ב בשונה מקנדה, אחוז המשפחות המתנדבות הגבוה ביותר הוא התנדבות בלתי פורמאלית (50.4%)בתחומים שונים כגון עזרה לשכנים, התגייסות אד-הוק בנושאים שונים העולים בקהילה,  בהבדל קטן בולטת ההתנדבות באוריינטציה דתית (50.2%), והיא כוללת התנדבות קבועה במוסדות דתיים, גיוס כספים ואירועי חברה וצדקה בחסות כנסיות/בתי כנסת. תחום נוסף ובולט הוא התנדבות בארגונים בלתי פורמאליים וחברתיים להעצמת ילדים ונוער כדוגמת הצופים האמריקאיים (41%). גם בתחום החינוך הפורמאלי אחוז המשפחות המתנדבות הוא גבוה (35%). תחום הרווחה מהווה 30% מהמשפחות המתנדבות ותחום הבריאות מהווה 22% מכלל המשפחות .

באוסטרליה, כפי שצוין קודם, המחקר נעדר נתונים סטטיסטיים בשל החדשנות בתחום, אך החוקרת מציינת מספר תחומים בולטים כגון:
• בריאות: עזרה לחולים נזקקים בבתי חולים ובביתם הפרטי.
• איכות סביבה: פרויקטים של מחזור מוצרים בקהילה, שתילת עצים.
• חינוך: התנדבות בגני ילדים ובבתי ספר, ירידי תרומת ספרים.
• רווחה: התנדבות בבתי אבות, אירועי צדקה וגיוס כספים לנזקקים.

אופי ההתנדבות:
בכל המחקרים עולה כי סוג ההתנדבות הבולט ביותר בתחום התנדבות המשפחות היא התנדבות ארעית / קצרת טווח. בארה"ב משפחות רבות מתנדבות בעיקר ביום ההתנדבות השנתי ורוב הנתונים עליהם מסתמכים המחקרים האמריקאיים נשענים על סקרים מ"היום שאחרי". הנתונים המספריים שניתנו בסעיף קודם מחזקים עובדה זו בכך שניתן לראות שהתחומים בהם האחוזים הם הגבוהים ביותר הינם אירועי דת וצדקה והתנדבות בלתי פורמאלית בתוך הקהילה.
בארה"ב נמצא כי בני שעות ההתנדבות השבועיות של בני משפחה המתנדבים על בסיס קבוע הינו גבוה בהרבה (4.3%) משעות ההתנדבות השבועיות של מתנדב יחיד (2.8%). כך שסך שעות ההתנדבות של משפחות הלוקחות חלק בפעילות חברתית הוא רב ובעל משקל משמעותי בסכום כל השעות של המתנדבים באמריקה (America's family volunteers, Independent Sector, 2001, 5).

בקנדה עולה כי התנדבות המשפחות נוסדה בשל הצורך של הרשויות ושל הארגונים החברתיים בהעלאת מספר המתנדבים במדינה, זאת לאחר שמחקר שפורסם בשנת 2000 מצא כי חלה ירידה משמעותית במספר המתנדבים של כמיליון. הרעיון לפתח את פרויקטים קצרי טווח ואירועים חד-פעמיים בהם היחידה המשפחתית תוכל לקחת חלק ענה על הצורך בגיוס מהיר של מתנדבים רבים בזמן קצר (1Family volunteering: The final report, Human resources Development Canada, 2004:).
בדומה לכך, המחקר האוסטרלי טוען כי התנדבות המשפחות באוסטרליה מזוהה בעיקר עם הרצון של אזרחים לאזן בין תרומה לקהילה והקדשת זמן למשפחה, זאת יחד עם העובדה שזמנם הפנוי מועט. אירועים חד-פעמיים של התנדבות ופרויקטים קצרי טווח עונים על הצורך הזה של המשפחות.
יחד עם זאת ניתן לראות כי ישנם לא מעט פרויקטים וארגונים המציעים התנדבות קבועה וארוכת טווח, בקנדה, ישנו אחוז גבוה של משפחות המתנדבות על בסיס קבוע בבתי-חולים ומוסדות בריאות שונים. כמו-כן חלה התפתחות מסוימת במיקצוע של ארגוני מתנדבים בהם יש פרויקטים למשפחות, והליווי של ארגונים אלו מייצר התנדבות קבועה בקרב המשפחות (Same: 16).

הישגים ותמורות:
• חיזוק החברה האזרחית ובניית קהילה סולידרית.
• התנדבות משפחות מאפשרת הגעה לקהלי יעד רחבים יותר – באמצעות אפשרויות התנדבות מגוונות.
• היכולת לגייס מספר רב של מתנדבים בזמן קצר יחסית  - על ידי יצירה של פרויקטים ואירועים קצרי טווח.
• גיוס מתנדבים שלא היו מתנדבים באופן יחידני – במחקרים רבים העידו חלק מהמתנדבים כי לא התנדבו בעבר כיחידים, אך ההזדמנות לבלות יחד כמשפחה בעשייה משמעותית ומתגמלת גרמה להם לקחת חלק בפרויקטים התנדבותיים שונים.
• העלאת הסיכוי של המתנדבים להשתתף בעתיד בפרויקטים נוספים כיחידים.
• היכולת לשלב בין זמן איכות משפחתי ותרומה לקהילה – 90% מהנשאלים האמריקאיים שלקחו חלק בפעילות התנדבותית משפחתית העלו כי ההתנדבות המשותפת תרמה לחיזוק הקשר המשפחתי והעלתה את המודעות למחויבות חברתית ולערכים משפחתיים וקהילתיים.
• משפחות מתנדבות מייצרות את הדור הבא של המתנדבים על ידי חשיפת ילדיהם לתרומה לקהילה ולאחריות חברתית.
• בני נוער רבים הלוקחים חלק בפעילות התנדבותית משפחתית העידו כי ההתנדבות סייעה להם בגיבוש הזהות המקצועית שלהם ובבחירת מסלולי לימוד וקריירה.

אתגרים וקשיים:
• מחסור במחקרים שנעשו בתחום.
• פיתוח התחום במדינות רבות דלה ולעיתים אף לא קיימת.
• תחום ניהול התנדבות המשפחות בארגונים רבים אינו ממוקצע וממוסד, דבר שגורם למשפחות רבות שלוקחות חלק בפרויקטים התנדבותיים לא להתמיד ואף להפסיק את התנדבותם.
• הקושי בשילובם של ילדים בפרויקטים שונים: סוגיית הטלת האחריות על ילדים בהתנדבות בתוך בתי חולים ועם אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים: האם ניתן להטיל אחריות על ילדים או לא?!

לסיכום:
כפי שנטען קודם, התנדבות משפחות הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות. במדינות רבות בעולם המערבי היא מהווה חלק מזערי בעולם ההתנדבות, ואף אינה קיימת כלל. ואפילו במדינות בהן עולם ההתנדבות הוא רחב ומפותח מגמה זו נחשבת לחדשנית והמחקר בתחום הוא מועט יחסית למחקרים אחרים העוסקים בתחומים נוספים בהתנדבות. יחד עם זאת חשוב לציין שבמדינות בהן התנדבות המשפחות צוברת תאוצה, התמורות הן רבות:
• מספר המתנדבים גדל בזמן קצר.
• קהל היעד הופך מגוון יותר.
•  יצירת דור חדש של מתנדבים לעתיד – חינוך ילדים.
• ארגונים זוכים לשותפות רבה יותר בקהילה.
• הרחבה של  תפקידים מוגדרים למתנדבים כמשפחות בקרב הארגונים.

בנוסף לתמורה החברתית המשמעותית, גם היחידה המשפחתית יוצאת נשכרת:
• הלכידות המשפחתית גדלה.
• בני המשפחה זוכים לבלות זמן יקר יחד ובעל ערך מוסף.
•  התקשורת בין הדורות השונים הופכת טובה יותר.
• מעורבות של משפחה בנושא יוצרת נושא להובלה משותף.
בישראל עמ"ן מפתחת ומקדמת את התנדבות המשפחות ויצירת מודלות התנדבות מותאמות למשפחות בישראל. שותפות עם המועצה הלאומית להתנדבות, המגבית היהודית המאוחדת לישראל ארגונים ועמותות מובילים.
 
כתבה: מיטל אבירם, עמ"ן, אגף חברה אזרחית, גויינט ישראל.

ביבליוגרפיה:

• America's family volunteers, Independent Sector, 2001.
• Family volunteering: The final report, Human resources Development Canada, 2004.
• Family volunteering, Office of volunteers, Zoe Gill, University of Adelaide, 2006.

• Independent Sector (2001), America’s Family Volunteers: Civic Participation Is a Famiy Matter
• Points of Light Foundation (POLF) (2004) National Family Volunteer Day Guidebook.

אתרי אינטרנט 
http://www.govolunteer.com.au/volunteer/content/overview.htm#family 

http://www.pointsoflight.org/programs/jumpstart/ideas_families.cfm

The Volunteer Family Website:   http://www.thevolunteerfamily.org

http://www.nationalservice.orgהאתר הלאומי להתנדבות בארה"ב:

http://volunteer.ca/  האתר הלאומי להתנדבות, קנדה:

עבור לתוכן העמוד