מתרחבת פעילות הפנאי לגמלאים - בהתנדבות
הגדל

מתהדק שיתוף הפעולה בין אשל-ג'וינט ישראל לבין החברה למתנ"סים ופרויקט משותף לשני הגופים עבר משלב הניסוי לשלב של הטמעה והרחבה. המדובר בפרויקט משותף ליחידה להתנדבות באשל, בניהולה של חני רוזה, ולמחלקה לאזרחים בוגרים בחברה למתנ"סים, בניהולו של יעקב לוין, שעיקרו הקמת קבוצות של מתנדבים, אזרחים בוגרים, שיעסקו בקידום פעילות פנאי לגימלאים.

הפרויקט החל לפני כשנתיים, כניסוי, בארבעה מתנ"סים: רמת השרון, יהוד, אלפי מנשה ועמישב-פתח תקווה ומטרותיו:

א. יצירת בסיס לשיתוף פעולה בין העמותה למען הזקן והמתנ"ס.
ב. הרחבת כמות הגמלאים המשתתפים במערך הפנאי הקיים.
ג. פיתוח פעילויות פנאי איכותיות לגמלאים.
ד. חיזוק מעמדו של הגמלאי כאזרח מעורב, תורם ומשפיע (העצמה).
ה. שינוי התדמית של אוכלוסיית הגמלאים.

המיזם מתבסס על הקמת קבוצת יזמות של מתנדבים גמלאים, אשר קיבלו הכשרה להיות שותפים, ביחד עם רכז במתנ"ס, להשגת המטרות הנ"ל.

תוצאות המיזם והמסקנות הובאו לדיון בפני הוועדה לשירותים קהילתיים של אשל בחודש יולי השנה וקצרו שבחים רבים. כתוצאה מכך, הוחלט על פרויקט הרחבה למשך ארבע שנים, כאשר בשנת 2010 יכנסו לתהליך ארבעה יישובים וב-2011 עוד יישובים נוספים.

הפרויקט מנוהל ברמה הארצית על ידי ועדת היגוי משותפת לאשל ולחברה וברמה המקומית על ידי ועדת היגוי משותפת לעמותה למען הזקן, המתנ"ס וארגונים נוספים בקהילה. מנחה את הפרויקט בהצלחה רבה אריאלה הופמן.

יעקב לוין מדגיש, שעיקר ההשקעה בתכנית היא בבניית קבוצות היזמות, שמטרתן הקמת תשתית ביישובים לפיתוח פעילות פנאי לגימלאים, אשר תמשיך לפעול לאחר סיום הפרויקט.

באדיבות החברה למתנ"סים
 

עבור לתוכן העמוד