פסח כשר ושמח מהמועצה הלאומית להתנדבות בישראל!
הגדל

 לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה "מייפלאואר". היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; וכמה אמריקאים יודעים זאת; והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים - וכל יהודי יודע בדיוק באיזה יום יצאו ואיזה לחם אכלו ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמשה עשר בניסן, ומספרים ביציאת מצרים. והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים, בציון, בארץ ישראל.

דוד בן גוריון, מתוך נאומו לפני ועדת החקירה

 

מתנדבים ומתנדבות יקרים  מנהיגים ומנהיגות יקרים,

 

חג הפסח מסמל יותר מכל חג אחר, מדרגה רוחנית של שינוי, של חופש ודרור של ניתוק כבלי עבדות ויציאה לחירות . מעם עבדים משועבד ומדוכא הנתון למרותו ושליטתו המוחלטת של האחר הפכנו לעם עצמאי המנהל אורחותיו בעצמו לעצמו ולעולם.  בימים ההם בזמן הזה, כאז ובימינו אנו,  יציאה לחירות דורשת לקיחת אחריות ומנהיגות,  ראשית בין האדם לבין עצמו , בבחינת העצמה והבנה של מקומו החדש בעולם ,שנית בינו לבין זולתו- גילוי אחריות חברתית ערבות הדדית ומעורבות, שלישית בין האדם לבין האלהים החיבור הוא ממקום של דרור, שמחה, וחופש ממקום חדש של בחירה אמיתית. מקום רם ונישא בהרבה, המחייב ליותר מחשבה ומעשה.

.

אנו בני חורין כפרטים וכעם, רק כשאנו מגביהים את מבטינו מעל המירוץ  החומרי לקבלה   שעלול לעטוף  את ישותינו והוויתינו ומביטים גם אל מקומות רמים ונישאים יותר , אל צרכי זולתינו  החל מהמעגל הקרוב לנו (משפחה), דרך המעגלים הרחוקים יותר(קהילה- יישוב) עד לעם כולו  ולעולם.

 

הדרך  הנכונה לפעולה  הינה בשני מישורים: ראשית להתעלות ע"י הסתלקות מהרע, לא להזיק . אולם לא ניתן לבנות ולתקן את העולם רק ע"י מידה זו של הסתלקות מהרע , מידה זו לכל היותר תותיר את העולם על מכונו, אך ללא התקדמות וחתירה לתיקון עולם. על כן נדרשת המידה השניה של עשה טוב. היא משלימה ומאפילה על המידה הראשונה של סור מרע, היא מחדשת ומתחדשת ,בונה עולם ומתקנת.

 

ידוע הסיפור על האדם שרצה לתקן את העולם ונכשל ,ביקש לתקן את ארצו ועירו וזכה להתנגדות ,ניסה לתקן את משפחתו  ולא עלה בידו בסופו של יום, הצליח אך בקושי לתקן את עצמו, אולם, הפלא ופלא, שעלה בידו לתקן את עצמו תיקן את משפחתו, עיר,ו ארצו ואת העולם כולו נתעלה עימו. עולה אם כן כי  התיקון העצמי הוא המפתח לתיקונים הכללים של האומה כולה והשפעתו חורגת מד’ אמותיו של האדם.  אולם היציאה הינה מהפרטים אל הכלל ולא בכדי נקרא האדם עולם קטן.

מכל מקום גם ההפטרה הנפלאה השבוע  הלקוחה מספר מלאכי עוסקת בשני הרבדים השונים של ההסתלקות מהרע ועשיית הטוב.

 

צד ההסתלקות מהרע בא לידי ביטוי בפסוק:"  וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר... בנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר לא יראוני אמר ה’ צבאות"....

דהיינו צד זה עוסק בתיקון המידות הפרטיות והכלליות שבין אדם לחברו, מידות של אמת וצדק של יושר והגינות.

 

צד המעשה הטוב ,אף נפלא עוד יותר והוא נפתח במילים המרגשות בפתיחת ספר מלאכי" "אהבתי אתכם אמר  ה’"... ובהמשך  קריאה לתיקון המידות: "שובו אלי ואשובה אליכם" דהיינו סוד נפלא מתחוור לנו שהחיבור בין אדם לחברו משפיע מיידית על החיבור שבין ה’ לישראל זה משליך על רעהו ולהיפך.

 

אולם השאלה הנשאלת בספר מלאכי במלוא עוצמתה והתשובה הניתנת מפתיעה בפשטותה ובתום הגנוז בה:

" היקבע אדם אלהים? כי אתם קובעים אותי ושאלתם במה קבענוך?

המעשר והתרומה!"

 

נוכחות השכינה בעולם נקבעת ע"י מעשיהם הטובים של בני האדם!

 

 

כי באמצעות המעשים הטובים שלנו, אהבת הזולת התרומה והמעשר אנו יכולים להתחבר לחברה כולה, לכלל ישראל ולבורא עולם.

נכון הדבר תמיד ונכון שבעתיים בחג הפסח חג השמחה, האמונה והאהבה. אנו יכולים להפוך את העולם למקום טוב יותר אם מידת הנתינה שלנו תעלה על מידת הקבלה ולנסות ולתקן במידת יכולתנו את העולם, זאת   "כשירבו הנותנים על הנוטלים", כשכף הזכות שלנו כעם , ככלל, תכריע באופן מוחלט ומובהק את כף החובה, רק אז למעשה נצא ממצרים, בימים ההם בזמן הזה.

 לכל דור ודור יש את המשעבדים שלו, החיצוניים והפנימים, את ההתמודדויות שלו ואת הקשיים והאתגרים המיוחדים לו ואך ורק לו.

 כל אחד מאיתנו הוא בעל תפקיד משמעותי וחשוב  ביצירת חברה טובה יותר , צודקת  יותר, הגונה יותר, שורשית יותר, שתהא חלק גם מתוך  שושלת הדורות המחברת בין ירושלים לגלות ושוב חזרה  לירושלים, לב ישראל ובמקביל תדע לענות על הצרכים המיוחדים של בני דורה.

 כל אחד ואחת מאיתנו  צריך לפעול בשלושת המישורים:  במעגל הראשון לא להזיק לזולתו, במעגל השני לתרום בעצמו לחברה ובמעגל השלישי לדאוג  לא רק לתרומתו הוא ,אלא לעורר  את תרומתם של אחרים. רק כך תהיינה הטבעות אחוזות זו בזו באחדות רעות ואחווה, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. רק כך תהפוך מדינת ישראל למדינה שתהא מדינה למופת שיש בה, אור לגויים, דוגמא וסמל חברתי המיושם הלכה למעשה בחיי היום יום.

 אתם רעי המתנדבים  משלבים  במידותיכם הטובות את כל העולמות אתם  רואים את האושר של זולתכם כחיוני לאושרכם, יש בכם אהבת העם הארץ והמדינה ואתם מקיימים בגופכם ובמרצכם את הגדולה שבמצוות: "ואהבת לרעך כמוך"!

בחג הפסח בעודנו מסובים איש איש , עם קרוביו אהוביו ובני משפחתו- ניתן דעתנו אף על אושרו של האחר, נגדיל הטוב בחברה הישראלית ונתקן את הטעון תיקון בנתינה והתנדבות.

 חג פסח שמח

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

עבור לתוכן העמוד