השתלבות ארגוני מתנדבים בתרגיל חירום לאומי -"נקודת מפנה 5"
הגדל

 

1.      בימים אלו נערכת המדינה לשבוע החירום הלאומי השנתי "נקודת מפנה" 5, אשר מתוכנן להיערך בין המועדים 19-23/6/2011.

2.      בשבוע החירום הלאומי "נקודת מפנה" 5 ישתלבו כלל הגופים השלטוניים בעורף מדינת ישראל (כל משרדי הממשלה, רח"ל, פיקוד העורף, רשויות מקומיות וארגוני חירום ועוד).

3.      התרגיל יכלול תרחישים שונים, וביניהם, ירי טילים על אוכלוסייה אזרחית, פגיעה בתשתיות חיוניות כגון חשמל, מים, דלק  אירועי חומרים מסוכנים כיוצ"ב. בהתאם לכך צפוי תרגול פינוי אוכלוסייה, פגיעה במשק ובמערך התקין של החיים, פגיעה באוכלוסיות חלשות, פגיעה בתשתיות וכיוצ"ב.

4.      לאור הפגיעה במרקם החיים של האוכלוסייה האזרחית במהלך התרגיל, נדרשת מעורבות של מתנדבים, אשר אמורים לסייע לאזרחים להתמודד עם המצב בעתות חירום.

5.      לדעתנו, השתלבות ארגוני מתנדבים בתרגיל הינו חיוני על מנת להגיע לתוצאות מירביות מול  המערכות השלטוניות תוך תיאום ציפיות בין הארגונים לבין עצמם.

6.      תיאום ציפיות עם השלטונות (המגזר הראשון) יסייע גם להם וגם לנו, המגזר השלישי וארגוני מתנדבים, לנסות ולהבין את הצרכים של המסגרות השלטוניות, ברמה הארצית וברמה המקומית, וכן  את הצרכים והיכולות של ארגוני המתנדבים.  בדרך זו, יוכלו השלטונות לנסות להיערך בהתאם ליכולות של המגזר השלישי – ולדעת על איזה צרכים ניתן יהיה לצפות ממתנדבים למלא – ובדרך זו "לשחרר" את השלטונות מטיפול באותם נושאים, בהתאם לתרחישים שונים ובאיזה צרכים, ובאילו תרחישים, לא ניתן יהיה להסתמך על מתנדבים.

7.      כמו כן, יכול ויעלו מטעם ארגוני המתנדבים דרישות כלפי המגזר הראשון, על מנת לסייע לנו לתפקד בחירום.

8.      מטרתו של כל תרגיל הוא לנסות לאתר פערים בין הרצוי והמצוי – ולאחר מכן לשפר את המוכנות וההיערכות בהתאם.

9.      לאור חוסר היציבות באזורנו, דומה כי עלינו להיות מוכנים – יותר מתמיד – לכל תרחיש אפשרי.

10.   לצורך העניין, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל תקיים דיון הכנה לקראת התרגיל ביום חמישי  9.6.2011 בשעה 12:30 במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, רח' יגאל אלון 30 תל-אביב,בניין מכללת תל-אביב.

נא אשרו  קבלת המייל במיידי

 

 

 

בכבוד רב,

 

עו"ד יורם סגי זקס – יו"ר

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד