ט' באב תשע"א
הגדל

ט’ באב תשע"א

"חמישה דברים אירעו  לאבותינו בי"ז בתמוז וחמישה דברים בט’ באב.

בי"ז בתמוז הובקעה העיר והועמד צלם בהיכל ונשרפה התורה ונשתברו הלוחות  ובט’ באב נחרב בית המקדש הראשון והשני ונחרשה העיר ונלכדה ביתר

ונגזר על דור המדבר שלא יכנס לארץ ישראל"

ישראל של ימינו אנו שונה  מישראל של אותם הימים, אולם עדיין עלינו  ללמוד דברים רבים מחורבן הבית הראשון והשני כדי שנבנה את ביתנו  את מדינת ישראל, בחכמה תבונה ודעת, על אדנים של צדק, חירות,  חסד, שיוויון אהבת ה’ ואדם.

 

 

בית ראשון כידוע נחרב בשל עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים. שלשה חטאים כבדים, מצערים וקשים  המסירים ומנתקים נוכחות השכינה מהארץ .

 

בית שני לעומת זאת על שום מה חרב? על שום שהייתה בו שנאת חינם.

 

 מהי אותה שנאת חינם מפורסמת שבשלה חרבה הארץ וחרב בית המקדש ויצאנו לגלות ארוכה בת 1878  שנים ?

שנאת חינם ,הינה אותו מבט שלילי על הזולת. מבט שרואה רק את הרע במעשהו שחושד תמיד בכוונותיו, שרואה רק את  צד החובה שלו, את מזימותיו את מעשיו הפסולים שלו, שבז למבט אחר, נקי יותר הרואה במעשי הזולת  גם צד זכות ,כתמים ונאיבי.

 

 שנאת חינם היא היכולת לבנות תילי תילים של מחשבות ותובנות שליליות  ,על סמך פרשנות חסרת בסיס נטולת  עיגון עובדתי ממשי, המתבססת  אך ורק על אופיו השלילי של הזולת , "המוכר " לשונא, כנקודת מוצא וכמעין אקסיומה.

 

היום כשאנו בונים את בתינו השלישי , בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד ואחד מישראל, כיצד נבנה את מדינתנו? את החברה הישראלית את עצמינו?

 

בימים אלו שוטף את מדינת ישראל גל של ערבות הדדית , גל של אהבת אדם, גל של סולידריות חברתית וחמלה איש לרעהו ורצון אמיתי לתיקון ולשינוי, גל של "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" , גל של צדק וחסד, צדקה ומשפט, חמלה וטובה.

 

הגל האנושי הישראלי הזה, הוא הוא,  יישום הלקח מחורבן בית ראשון ושני ומשבירת הלוחות . לא עוד עם מפורד ומפוזר, איש איש לעצמו ובימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה ,אלא עם אחד העומד כאיש אחד ומבקש  ודורש ותובע צדק חברתי!

 

התביעה הזו לצדק חברתי משותפת לכולם חילוניים ודתיים , קטנים וגדולים, נשים וגברים,צעירים ומבוגרים בני כל העדות   בני כל המינים, כולם עומדים כאיש אחד  בלב אחד ומבקשים לתקן את הטעון תיקון לשנות את הדרוש שינוי, לחלק מחדש ובאופן צודק והגון יותר את משאביה של החברה הישראלית, לראות את האדם ולגלות את החמלה שבנו, לא להזניח את הקשישים את החולים, את ניצולי השואה את הילדים ומאידך  לא לשכוח את המורים, הרופאים, האחיות  העובדים הסוציאלים ועובדי הקבלן, לכל אחד יש מקום ראוי בבית שלנו , מקום של אהבה וחיבור וחמלה כי המדינה הזו היא שלנו ועבורינו והיא תהא מושתת על אדנים של צדק וחירות של חסד ונתינה על התנדבות וערבות הדדית.

 

הבקשה הזו לצדק חברתי היא החוט העובר ומקשר בין חזונם של נביאי ישראל לימינו אנו, היא היא, הפקת הלקחים והיישום האמיתי של עם שיש לו שליחות שהוא אור לעולם שמפיץ מאורו ומטובו  איש לאחיו ומכל ישראל לעולם כולו.

 

התביעה הזו לצדק חברתי היא היא קריאתו של הנביא זכריה:"משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו ויתום  ואלמנה וגר  ועני לא תעשקו  ואיש את רעת אחיו לא תחשבו בלבבכם"...

 

או אז יתקיימו בנו דבריו של דוד בן גוריון  בקראו את מגילת העצמאות:

 

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".

 

 

לו יהי

 

ברוכים תהיו

 

 

יורם סגי זקס עו"ד

 

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד