תוכנית הוליסטית למשפחות בירושלים
הגדל

הקרן לידידות תורמת במהלך השנתיים הקרובות כ 13.5 מיליון ₪ לעיריית ירושלים לטובת סיוע לנתמכי הרווחה בעיר. מאמץ ניכר ייעשה  לליווי ותמיכה בקהילת יוצאי אתיופיה.

ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, ייפגש השבוע עם משפחות המשתתפות השבוע בתוכנית ההוליסטית למשפחות המתגוררות בירושלים אשר הקרן לידידות מממנת על מנת להכיר לעומק את התוכנית ואת הסיפורים האישיים של משתתפיה.

מינהל הקהילה בעירייה ילווה את כל התוכניות הממומנות עי" הקרן לידידות, מבחינה מקצועית, אדמיניסטרטיבית ותקציבית. מקבלי התמיכה אשר ישתתפו בתוכנית יקבעו ע"י מינהל קהילה.

בתוכנית ארבעה פרוייקטים מרכזיים:    

"מתלות לעצמאות": סך תמיכה של 6 מיליון ₪

פרויקט סיוע למשפחות נזקקות בירושלים, אשר במסגרתו המשפחות יקבלו כלים שיאפשרו להם לצאת ממעגל המצוקה, לזכות בעצמאות כלכלית ולצמצם את תלותם במערכות הרווחה. המשפחות שישתתפו בפרויקט יזכו לסיוע מקיף הכולל הכשרה מקצועית למובטלים, הקניית ידע על מיצוי זכויותיהם, סיוע לילדים בשעות תגבור בלימודיהם, שילוב ותרומה לקהילה וסדנאות לחיזוק התא המשפחתי.

בפרויקט ישתתפו 120 משפחות עם ילדים בהן לפחות אחד מבני הזוג עובד. כמו כן, הפרויקט כולל גם משפחות בהן לאחד מבני הזוג ישנה מגבלה פיזית.

התוכנית תופעל במשך כשנתיים בארבע שכונות בעיר.

תכנית הוליסטית למשפחות יוצאות אתיופיה: 2 סך תמיכה של מיליון ₪

בעקבות משבר ההגירה והמעבר לתרבות מערבית-מודרנית, מתמודדים העולים עם משברים בתחום המשפחה, התעסוקה, החינוך, דיור, בריאות ועוד. התוכנית הינה בעלת היבטים הוליסטיים ורואה את המשפחה כיחידה בעלת צרכים מגוונים וקשורים זה בזה. מתוך הניסיון שנצבר בעבודה עם עולים יוצאי אתיופיה, הסתבר כי ליווי צמוד של המשפחה הוא הכרחי.

מניסיון המטפלים עלה כי יש צורך בליווי של כשלוש שנים לפחות על מנת להניע את המשפחות לתפקוד עצמאי ולמעורבות בחברה, שיפור התנהלות כלכלית, צריכה נכונה של שירותים, חיזוק קשרים בין המשפחה לחברה, שדרוג תעסוקתי ועוד.
התוכנית נבנתה על סמך הצרכים שהגיעו מהשטח ומתכנון מדיניות עירונית בתחום העלייה והקליטה בעיר.

התוכנית תופעל באמצעות רכזי משפחה וקהילה מבני הקהילה האתיופית, בעלי יכולת וכישורים הנדרשים לתפקיד. הרכז יקבע יחד עם המשפחה את התחומים בהם היא מעוניינת להשיג שינוי והתקדמות ויוגדרו יעדים מוסכמים למשפחה. בין היתר, יינתן סיוע בתחום המשפחה, התעסוקה, החינוך והבריאות. ההורים יעברו הדרכות בנושא ניהול משק הבית, הערכות לגן ובית הספר, סדנאות בתחום הבריאות והתזונה ועוד. הילדים יקבלו שעות תגבור לימודי בבתי הספר ובגנים .

בפרויקט ישתתפו כ 150 משפחות, וכ 1000 ילדים יזכו לשעות תגבור בבתי הספר והגנים.


פרט לשני הפרויקטים למשפחות נזקקות, מופעלות בעיר שתי תכניות גדולות נוספות:

"קופת ידידות" -  סך המענק בירושלים עומד על 1.5 מיליון ₪.

בניית מרכז רוחני עבור הקהילה האתיופית בשכונת תלפיות בירושלים: סך המענק הינו 4 מיליון ₪.

באדיבות אתר האינטרנט של "הקרן לידידות"

עבור לתוכן העמוד