אות "אור לניצול"
הגדל

"אור לניצול" הוא אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל כהבעת הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל.
מטרת האות – הבעת הוקרה לפעילים ומתנדבים מצטיינים על תרומתם לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה בישראל, עידוד מתנדבים ופעילים נוספים לקידום העשייה בתחום והגברת המודעות הציבורית למצב הניצולים בישראל ולצרכיהם.
ככלל, מוענק האות ע"י הקרן אחת לשנה בטקס רשמי שנערך על ידה (המועד המדויק יפורסם בהמשך). עד 3 אותות יוענקו לפעילים בכל אחת מהקטגוריות הבאות:

  1. ניצולים התורמים ומצטיינים בעשייתם למען המדינה - השתלבות בארץ והצלחה אישית בולטת בישראל.
  2. מובילי דעת קהל אשר הצליחו ליצור שינוי משמעותי בהתייחסות המדינה והחברה לניצולי השואה.
  3. בעלי תפקידים במגזר הציבורי/הפרטי/השלישי אשר יזמו ו/או קידמו עשייה עבור ניצולי השואה באופן ייחודי.
  4. מתנדבים בוגרים התורמים לשיפור איכות חיי הניצולים.
  5. מתנדבים צעירים התורמים לשיפור איכות חיי הניצולים (עד גיל 23).

מועמדים והגשת מועמדות
כל אדם יכול להיות מועמד לקבלת האות. (הפניה הנה לנשים ולגברים כאחד). ניתן להגיש
מועמדות עצמית או המלצה על מישהו אחר (מחייב חתימה של המועמד).
תנאי הסף מפורטים בתקנון התחרות
רצ"ב טפסים להגשת מועמדות או המלצה למועמד, לקבלת אות הוקרה.
יש למלא את השאלון במלואו, ולהגישו ל:
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ת.ד. 7917 ת"א, 46736
בפקס: 03-6968294
או ידנית בכתובת: תובל 5 (בית צרפת) ת"א.
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 11.10.2011
תקנון "אור לניצול"
טופס שאלון להגשת מועמדות

עבור לתוכן העמוד