פרויקט קהילה מתנדבת
הגדל
 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל חברו יחדיו למבצע הוקרה לרשויות מקומיות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) שחרתו על דגלן את "ההתנדבות והנתינה כדרך חיים".

 

במסגרת זו מתכננים הגופים השותפים לחזק את ההתנדבות ברשויות המקומיות באמצעות סיוע בהקמת מועצות  יישוביות להתנדבות, הגברת הפעילות ההתנדבותית של בני הנוער והאזרחים הוותיקים ועידוד המעורבות החברתית של התושבים בעירם.

 

לקראת הנעת התוכנית, אנו משיקים תחרות "קהילה מתנדבת"  בין הערים, המועצות המקומיות והמועצות האיזוריות במסגרתה ייבחרו רשויות מצטיינות  בהיקף ובאיכות הפעילות ההתנדבותית הקיימת בהן.

 

הטקס הראשון יתקיים  ב - 13.12.2011 י"ז בכסלו  תשע"ב בכנסת ישראל.  בשבוע זה מצויין יום ההתנדבות הבינלאומי ובו יצויינו לשבח הרשויות המתנדבות המצטיינות, אשר חורתות על דגלן את עידוד וקידום ההתנדבות בישראל.

 

האירוע יתקיים במעמד יו"ר הכנסת חה"כ ראובן ריבלין ובחסות שר הרווחה מר משה כחלון, ואנו תקווה כי הטקס בו יצויינו הרשויות המתנדבות בישראל יהפך למסורת קבועה.

 

לצורך בחירת המצטיינים מקרב הרשויות בהן קיימת פעולות התנדבות, יזמו משרד הרווחה והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל הקמת וועדה ציבורית משותפת שתבחן את הפעילות ההתנדבותית העירונית ברשויות המשתתפות בתחרות.

 

 

 

 

השאלון לרשות המקומית המתבסס על הקריטריונים לבחירת הרשות המצטיינת מצורפים למכתבנו זה והנכם מתבקשים למלא השאלון ולהעבירו חתום על ידך לוועדה המשותפת במועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ת.ד. 19151 תל-אביב  61191) בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, לא יאוחר מיום 30.10.2011

 

נשמח אם תיראה את הרשות אשר אתה עומד בראשה כראויה לקחת חלק בהתמודדות זו,כמנוף להגברת ההתנדבות והמעורבות החברתית בעירך.

 

הואיל ומדובר באירוע ראשון מסוגו בישראל, אשר יתווה את הדרך לשנים שתבואנה, אנו מייחסים חשיבות רבה  לבחירת הרשויות הזוכות באות "קהילה מתנדבת" ומקווים לשיתוף פעולה מלא מצידך.

 

אם יש לכם שאלות להבהרה בקשר למילוי השאלון, הינכם יכולים לפנות ליועצים המקצועיים המלווים את הליך הבחירה.

 

יש להגיש את השאלון ב-8 עותקים

 

ד"ר אהרן יורק  אונ' בר אילן (yorkal@biu.013.net.il)

פרופ' יוסי קטן  (yoseph@post.tau.ac.il)

גב' חיה דסקל  (hayad@molsa.gov.il)

עבור לתוכן העמוד