ברכות לזוכים המהווים דוגמא ומופת לעשייה התנדבותית
הגדל


    
מכובדי,

לפני כחודשיים פנינו אליכם להתמודד בתחרות קהילה מתנדבת שיזמנו משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

מטרת היוזמה הייתה להגביר את ההתנדבות בישראל ולהוקיר את הערים והמועצות האזוריות שחורתות את ההתנדבות כערך מוביל ביישובם.

חרף הזמן הקצר שהוקצב, עשרות רבות של רשויות הרימו את הכפפה והתמודדו על אות "הקהילה המתנדבת".

על אף, שמצויים אנו בנבכי ההתנדבות והחברתיות הישראלית, גילינו פעולות נפלאות בעשרות ערים ומועצות ברחבי הארץ ומצאנו ראשי רשויות רבים אשר שמים את ההתנדבות והנתינה  במקום גבוה ומרכזי  במדרג הערכים העירוני שלהם ורותמים אלפים רבים לחזונם זה.

מטבע הדברים רק שלוש רשויות זכו בפרס וניבחרו ע"י הוועדה הבוחרת (הכלולה מנציגי משרד הרווחה, המועצה הלאומית להתנדבות, הסוכנות היהודית, ג'וינט ישראל, מרכז השלטון המקומי, המועצות האזוריות, האקדמיה ועמותת רוח טובה)

העיר באר-שבע על 32,000 מתנדביה ועל הפעילות המגוונת של רא"ם ,מועצת אירגוני המתנדבים שבה.

המועצה האזורית משגב, אשר חרתה על דגלה את ההתנדבות והמעורבות החברתית ואשר 2,000 מתושביה מעורבים בעשייה המקומית. 

העיר ראש העין אשר השכילה לצד מיתוג מוסיקלי שלה לשלב מגוון פעילויות של התנדבות ונתינה לנוער ולמבוגרים בשפע פעילויות.

משרד הרווחה והשרותים החברתיים והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל מתכבדים להזמין את נציגי העיריות , נציגי הישובים,  רכזי התנדבות ישוביים ויו"ר ארגוני מתנדבים לטקס שיערך בכנסת  בתאריך  י"ז כסליו  תשע"ב  13.12.2011 בשעה 12:00 נבקש לאשר הגעתם מראש  למועצה הלאומית להתנדבות בטלפון 03-5608888.

 אנו מודים לכל המשתתפים בתחרות על ההשקעה, על הזמן ומעל הכל על רוח ההתנדבות והעשייה המפעמת ביישובם.

ברכות לזוכים המהווים דוגמא ומופת לעשייה התנדבותית וחברתית

 

                                                                                                                 
          עו"ד יורם סגי זקס                                         מנחם וגשל
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל        משנה למנכ"ל משרד הרווחה                       
                                                                 והשירותים החברתיים

 

עבור לתוכן העמוד