מיזם ההתנדבות הישראלי- שותפות וחבירה בין ארגונים
הגדל

ג’וינט ישראל, רוח טובה, הסוכנות היהודית, פלטפורמה והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל חברו יחדיו, עם גופים וארגונים נוספים מרכזיים בחברה הישראלית לטובת עידוד ההתנדבות בישראל כשהמטרה הסופית הינה הכפלת מספר המתנדבים בישראל .

ע"מ לעודד הממשלה לפעול בתחום ההתנדבות, יזמנו במסגרת השולחנות העגולים של משרד רוה"מ בראשות ראש הממשלה , שולחן עגול בנושא עידוד ההתנדבות והמעורבות החברתית בישראל.

השולחן העגול, ישב על המדוכה במשך כשנה ובסופו של יום הציע תוכנית להגברת ההתנדבות והמעורבות החברתית בישראל, התוכנית מורכבת מפרוייקטים חדשים בתחום החברתי וההתנדבותי, מדידה ומחקר, קידום חקיקה, קידום ההתנדבות ברשויות המקומיות, הכשרות והדרכות למנהיגות מתנדבת ולמנהלים בחברה האזרחית ועוד.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים פעלו ברוח זו ויזמו מיזם של קהילה מתנדבת במסגרתו פעלנו להגברת ההתנדבות והנתינה ברשויות המקומיות וליצירת תחרות בונה בין הרשויות השונות, עשרות רשויות הגישו את מועמדותן ובסופו של יום נבחרו העיר ב"ש, ראש העין ומועצה אזורית משגב כקהילות מצטיינות בתחום ההתנדבות והנתינה.

לאחרונה פירסם משרד הרווחה ומשרד ראש הממשלה, קול קורא ליצירת שותפויות והתארגנויות בתחום ההתנדבות (תאריך הסופי להגשתו 8/12 דהיינו יום ה הקרוב)במסגרתו תקציב הממשלה סכום של 5 מליון ש"ח במשך 3 שנים למיזמים בתחום ההתנדבות שפורטו לעיל וכנגדו צריכים הארגונים להעמיד סכום זהה (סה"כ 10 מליון ש"ח בשלוש שנים) ע"מ לקדם ולפתח ההתנדבות בישראל.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ושותפיה רואות במיזם זה התפתחות חשובה והזדמנות להשפיע על המעורבות החברתית הנתינה וההתנדבות בישראל.

ישנה חשיבות מיוחדת לשתף מקסימום ארגוני מתנדבים, עמותות ומלכרים בהשפעה על מיזם ההתנדבות ובהשתתפות בו הואיל ומדובר במיזם התנדבות של כלל החברה הישראלית.

התוכנית תכלול וועדת היגוי מצומצמת אשר תקבע את היעדים ותקצה את המשאבים לקידום מטרות התוכנית אולם בחזון הרחב של התוכנית אנו רואים אסיפה ציבורית רחבה, המורכבת מנציגי ארגונים רבים אשר תתכנס לעיתים רחוקות יותר ותוכל להשפיע ולהביע עמדתה על תכני התוכנית, יעדיה מטרותיה ודרכים להשגתה. לא נדרשת השקעה כספית מצד המשתתפים באסיפה הציבורית, ארגונים כמו גם מועצות להתנדבות מקומיות ואזוריות.

אנו קוראים לכל ראשי הארגונים באשר הם ,ראשי ארגוני התנדבות,מנהלי עמותות מלכרי"ם וארגונים, מנהיגות מתנדבת ומנהיגים במגזר השלישי ליטול חלק בשותפות הנרקמת לטובת הגברת ההתנדבות בחברה הישראלית למעורבות, להשפעה והשתתפות של כל אחד ואחת מאיתנו.

הנביא ירמיהו מציין על אהבת ה’ לכנסת ישראל כי: " אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד", יש לנו הזדמנות נפלאה לצבוע את כנסת ישראל מדן ועד אילת בצבעים של התנדבות ונתינה ומוצע לכולנו ליטול חלק במיזם המיוחד הזה כאשר יצא מן הכח אל הפועל.

בכבוד רב ובברכה,

יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל 

רונית בר
מנהלת היחידה להתנדבות ג’וינט ישראל

עבור לתוכן העמוד