אות ״הקהילה המתנדבת״
תוכנית ״הקהילה המתנדבת״ היא יוזמה משותפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל, אשר במסגרתה -על מנת לעודד את קידום נושא ההתנדבות ברשויות המקומיות-, יוענק אות הוקרה מיוחד לרשויות מקומיות מצטיינות בתחום ההתנדבות
הגדל

אות ״הקהילה המתנדבת״ לעיר באר־שבע 

באר שבע, בירת הנגב המונה כיום   205,000 תושבים, הינה עיר צעירה ודינמית - מעל ל- 50% מאוכלוסיית העיר הם מתחת לגיל 34. העיר נהנית ממערכת חינוך איכותית השמה דגש על מצויינות, התנדבות ותרומה לקהילה. עיריית באר שבע חרתה על דגלה את קידום תחום ההתנדבות ופיתוח ההון האנושי בעיר. עשייה זו, באה ליד׳ ביטוי בטיפוח, עידוד וחיזוק הפעילות ההתנדבותית בעיר.
נושא ההתנדבות הינו תחום מרכזי בחשיבותו בעיר. בעיר כ-150 ארגוני התנדבות בתחומים מגוונים ורובם מאוגדים ע״׳ ארגון רא״ם ־ מועצת ראשי ארגוני מתנדבים. הארגון משמש מצד אחד, כזרוע מבצעת הלכה למעשה, את מדיניות ההתנדבות של העיריה ומצד שני, כארגון גג המ״צג את מרבית ארגוני המתנדבים בעיר. בעיר קיימת ועדה עירונית לטיפוח ולעידוד ההתנדבות ולפיכך מק״מת באר-שבע מיד׳ שנה יריד מתנדבים, באופן קבוע מופץ מידעון ארגוני המתנדבים ואף ישנה ככר הנקראת ככר המתנדב. בעתיד הקרוב מתוכנן להיבנות בית המתנדב, שיהווה בית לכ-32,000 מתנדבים המחזיקים גם בכרטים לכל מתנדב, הכולל ביטוח וטל הטבות ועוד
פעילות ההתנדבות הינה רחבת היקף ומגוונת וכוללת עש״ה למען קשישים, לקהל עם צרכים מיוחדים לעולים חדשים, למודעות לבריאות התושבים, בנושא נוער וצעירים, חינוך, סביבה ירוקה, מועצות נשים ועוד העיר באר שבע מק״מת מספר מיזמים ״חודי כגון: ועד׳ שכונות סיירת הורים, תעודת בגרות חברתית, חוסן קהילתי בחירום, גרעיני התיישבות ועוד.
הנחת היסוד בבסיס הפעילות ההתנדבותית ה׳נה שיתוף פעולה, איגום משאבים וחבירה לגופים השונים הפועלים בעיר. אגף הרווחה בעיר מנהיג מקצועית את השירותים החברתיים הניתנים בעיר בשותפות רא״ם, ישירות מול ארגוני מתנדבים, גופים ציבוריים, המגזר העסקי והפרטי ועוד
אות ״הקהילה המתנדבת' מוענק לעיר באר־שבע על היותה דוגמא ומופת בהיקף הפעילות, במספר הרב של מתנדבים וארגוני מתנדבים הפועלים למען הקהילה הן בעיתות שגרה והן בע׳תות חירום ועל ההתגייסות, האכפתיות והיוזמה של עשרות אלפי המתנדבים.
 
 
אות ״הקהילה המתנדבת״ למועצה אזורית משגב 

מועצה האזורית משגב נוסדה בשנת 1982. שטחה משתרע על כ- 170,000 דונם באזור לב הגלילמשגב הינה מועצה מעורבת: במועצה 35 ישובים: 29 ישובים יהודיים ו־6 ישובים בדואים, המייצגים קשת רחבה של אמונות ודעות עם דגש על פלורליזם, דו קיום וסובלנוודמרבית הישובים הינם ישובים קהילתיים - כפר״ם.
השילוב של אוכלוסיה יהודית ואוכלוסיה בדואית מציב אתגרים רבים בנתינת השירות העירוני. הפערים התרבותיים והסוציו-אקונומיים הם משמעותיים ביותר ומחייבים תשומת לב רבה. ההתנדבות הינה ערך המוטמע בפעילות המועצה ויעידו על כך 2,000 המתנדבים הפעילים לטובת הקהילה מתור כ- 24,000 התושבים המהווים כ- 4,500 בתי אב. דהיינו, כמעט כל בית אב שני במועצה נותן כתף במגוון הפעילויות ההתנדבותיות. המועצה האזורית משגב מפעילה יחידה להתנדבות מזה כ-10 שנים. כמעט כל הפעילות בישובים נעשית בהתנדבות.
היחידה להתנדבות יוזמת, מלווה ומקדמת יוזמות של תושבים לכדי תוכניות התנדבות. בשנת 2009, הקימה היחידה בשיתוף עם הג׳וינט פורום למובילי התנדבות במשגב הפורום ניסח חזון למערך ההתנדבות האזורי. מערף ההתנדבות מכשיר מתנדבים לתוכניות השונות, ומתן סיוע לארגונים השונים. היחידה מפרסמת את פעילות ההתנדבות באמצעי התקשורת השונים כגון: ״מידעון התנדבות״, בלוג התנדבות, פייסבוק וניוזלטר.
המעורבות האזרחית הוולנטרית במשגב באה לידי ביטוי בוועדות השונות הקיימות בישובים, כגון: ועד׳ הנהלה, ועדות קליטה וועדות קהילה. המועצה האזורית משגב מקצה משאבים רבים לנושא ההתנדבות מתוך הכרה בחשיבותו ומעצם היותו תחום ליבה בכל המהות הקהילתית המשגבית.
אות ״הקהילה המתנדבת״ מוענק למועצה האזורית משגב על קשת רחבה של פעילויות התנדבותיות המסייעות במתן מענה וחיזוק לקהילה במגוון תחומים: ילדים, נוער, צרכים מיוחדים, גיל הזהב, המגזר הבדואי, איכות ח״ם, נשים, איכות סביבה, ביטחון ובטיחות.
 
אות ״הקהילה המתנדבת״ לעיר ראש העין

ראש העין הינה עיר המאופיינת במיזוג גלויות ורב תרבותיות. ב-20 השנה האחרונות חלה התפתחויות בנייה מואצת ונוספו לעיר שכונות חדשות, לדוגמא: שכונת אנשי צבא הקבע ושכונת גמלאי צה״ל שכונות אלו שינו את פני המקום מע״רה הומוגנית המאוכלסת בבני עדה אחת לעיר הטרוגנית ורב-תרבותית בעלת הגירה חיובית. יחד עם צמיחתה של העיר, שכיום מונה 45,0000 תושבים, צמחה והתפתחה בראש העין תרבות של עזרה לקהילה ומעורבות חברתית המאופיינת בפעילות התנדבותית ענפה.
חזונו של ראש העיר הינו פיתוח חברה אזרחית, מנהיגות עירונית מעורבת ומתנדבת. לתפיסתו, פעילות התנדבותית ומעורבות תושבים הינה תנאי הכרחי לתהליך פיתוחה של הקהילה על רקע הפערים בחברה. כחלק מחזון זה, הכריז ראש העיר על השנה 2011 כ״שנת ההתנדבות״ וכפועל יוצא מכך הוקם ״בית המתנדב״, הוגדל התקציב של יחידת ההתנדבות, הוקם מערך מתנדבים לשעת חירום ובוצעו פעולות לחיזוק תחום ההתנדבות בעיר.
בעיר ראש העין פועלים 3,5000 מתנדבים בוגרים ביותר מ-50 ארגוני מתנדבים שונים, הכוללים סניפים של עמותות ארציות, עמותות מקומיות וקבוצות מתנדבים בנושאים שונים. כל אחד מהארגונים, מהווה לעיתים עולם ומלואו לאותו פרט באוכלוסיה הנהנה מהעזרה והתמיכה הניתנת לו באמצעות הארגון.
הפעילות ההתנדבותית בעיר מגוונת וענפה ומתפרשת על-פני תחומים רבים כגון: איכות הסביבה, סיוע לאוכלוסיות נוער, נשים ואזרחים ותיקים, קידום ועידוד תחומי החינוך, הבטחון, הבריאות, התרבות והרווחה לצד מתן עזרה לקבוצות שונות באוכלוסיה בעלות צרכים מיוחדים.
העיר ראש העין מתהדרת באפיון מיוחד - ״עיר עם מוסיקה בלב״. דומה שהנתינה והעזרה לזולת הינה חלק ערכי מהות׳ המושרש מהווי החינוך והתרבות שהוענק לתושבי העיר על־ידי הוריהם, תושבי ראש-העין הוותיקים.
אות "הקהילה המתנדבת״ מוענק לעיר ראש הע׳ן, על שתושביה והנהלתה מהווים דוגמא לעיר אשר מקיימת הלכה למעשה עושר של פעילויות התנדבותיות וקהילתיות של יחידים וקבוצות המסייעים לפיתוח קהילת׳ ומקומי וללכידותה של החברה.

 

עבור לתוכן העמוד