מיזם ההתנדבות הישראלי- שותפות וחבירה בין ארגונים
הגדל

מיזם ההתנדבות הישראלי- שותפות וחבירה בין ארגונים

ג’וינט ישראל, רוח טובה,  פלטפורמה והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל נבחרו בקול קורא שפורסם ע"י משרד ראש הממשלה ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
יחד עימם בשותפות מרכז השלטון המקומי , חברה טובה , שתיל, המועצות האזוריות,  לאורו נלך   ועוד רבים.

מטרת הקול קורא שפורסם הינה:
, יצירת שותפויות והתארגנויות בתחום ההתנדבות במסגרת תקציב הממשלה בסכום של 5 מליון ש"ח במשך 3 שנים למיזמים בתחום ההתנדבות שפורטו וכנגדו צריכים הארגונים להעמיד סכום זהה (סה"כ 10 מליון ש"ח בשלוש שנים) ע"מ לקדם ולפתח ההתנדבות בישראל.
כשהמטרה הסופית הינה הכפלת  מספר המתנדבים בישראל באמצעות פרויקטים ומיזמים התנדבותיים וחיזוק הכוחות הקיימים בארגונים וברשויות . 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ושותפיה רואים במיזם זה התפתחות חשובה והזדמנות להשפיע על המעורבות החברתית הנתינה וההתנדבות בישראל.
ישנה חשיבות מיוחדת לשתף מקסימום ארגוני מתנדבים, עמותות ומלכרים בהשפעה על מיזם ההתנדבות ובהשתתפות בו הואיל ומדובר במיזם התנדבות של כלל החברה הישראלית.

התוכנית תכלול וועדת היגוי מצומצמת אשר תקבע את היעדים ותקצה את המשאבים לקידום מטרות התוכנית אולם בחזון הרחב של התוכנית אנו רואים אסיפה ציבורית רחבה, המורכבת מנציגי ארגונים רבים אשר תתכנס לעיתים רחוקות יותר ותוכל להשפיע ולהביע עמדתה על תכני התוכנית, יעדיה מטרותיה ודרכים להשגתה. לא נדרשת השקעה כספית מצד המשתתפים באסיפה הציבורית, ארגונים כמו גם מועצות להתנדבות מקומיות ואזוריות. בזמן הקרוב נשב יחד עם השותפים השונים ונבנה את הקווים והמיזמים לפעילות כלל ישראלית זו.
תומס פיין , מאבירי זכויות האדם ולוחם עז כנגד העבדות אמר : "העולם הוא ביתי, בני העולם אחי, וגמילות החסדים אמונתי" יש לנו הזדמנות להפוך החזון למציאות.

אנו קוראים לכל ראשי הארגונים  וראשי הרשויות באשר הם ,ראשי ארגוני התנדבות,מנהלי עמותות מלכרי"ם וארגונים, מנהיגות מתנדבת ומנהיגים במגזר השלישי ליטול חלק בשותפות הנרקמת לטובת הגברת ההתנדבות בחברה הישראלית למעורבות, להשפעה והשתתפות של כל אחד ואחת מאיתנו במישור הארצי והמקומי.

בכבוד רב ובברכה,
יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל 


 

עבור לתוכן העמוד