אות מופת על פעילות חברתית – תשע"ג 2012

 

אות מופת על פעילות חברתית – תשע"ג 2012

 

במלאת עשור לכנס שדרות לחברה, ייערך השנה הכנס בין התאריכים יג'-יד' בכסלו תשע"ב, 27-28/11/12 ובמסגרתו יוענק אות מופת ליחיד, קבוצה, ארגון או תאגיד - על פעילות חברתית המטפחת ערכים של שוויון, נתינה, אחריות הדדית ואהבת האדם, המחזקת את המרקם החברתי, המשפרת את מצבם של פרטים וקהילות ותורמת ללכידות חברתית.

נבקש לקבל מכם המלצה/ המלצות על אנשים ו/או ארגונים שבמעשיהם מיישמים את הערכים לעיל.

מועמדות יש להגיש בכתב על גבי הטופס המצ"ב עד ליום 10.9.2012 למועצה הלאומית להתנדבות בישראל,  ת.ד:  19151 ת"א 61191

אין לצרף מסמכים מקוריים (החומר לא יוחזר)!

לתשומת לבכם, האות יינתן לפי הקריטריונים הרשומים מטה:

·   פעילות שנעשתה בתחומי מדינת ישראל.

·   משך פעילות מינימלית:      1. עד גיל 25: מי שפעלו לפחות 18 חודשים.

2. מעל גיל 25: מי שפעלו לפחות 3 שנים.

3. קבוצה, ארגון או תאגיד: מי שפעלו לפחות 3 שנים.

עבור לתוכן העמוד