תפילת המתנדב
הגדל

תפילת המתנדב

 

אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, השקיפה ממעון קודשך והבט בעין אוהבת, על עמך ישראל שבארץ ישראל ובכל מקום שהם נמצאים ופרוס עלינו סוכת שלומך.

 

אנא יי, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתינו, הושיעה את עמך וברך את נחלתך והושיעינו מיד אויבינו ומכל הקמים עלינו, הפר עצתם וקלקל מחשבתם כי עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדו.

 

שלח ברכתך ושפעך הטוב על ראשם של כל המתנדבים בעם באשר הם, ויקוים בנו הכתוב,

"איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

 

ברך מעשה ידיהם  של המתנדבים וחזקם ואמצם להמשיך ולפעול בלב טוב, במעשה טוב, להושיט יד של חסד לזולת, להגדיל, ולחזק האחווה , הערבות , ההתנדבות, הנתינה , השלום והרעות בעם ישראל שיהיה אור לעולם כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.

 

ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך שנהיה אוהבים ונוחים זה לזה, כאיש אחד בלב אחד ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

 

עבור לתוכן העמוד