אות הנשיא למתנדב
הגדל

"אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו. חיינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו".

בנימין זאב הרצל

 

ההתחייבות הזו שלנו, היא התחייבות לתקן את העולם ,ליצור עולם טוב יותר ששזורים בו חסד ונתינה, אחווה ורעות בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

אנו חוליה בשרשרת הדורות. אולם החוליה שאנו מרכיבים ובונים כעת, היא חוליה חיונית וחשובה ביותר, היא המסד הרוחני שעליו נבנה חזונה של מדינת ישראל, חזון החסד וההתנדבות  של מדינת ישראל ושל החברה בישראל.

אין זאת אלא שהפסוק "בשוב ה את שיבת ציון היינו כחולמים",  נאמר על מעשיהם של אלו שחזונם וחלומם ויותר מכך מעשיהם , הם הם, הביטוי המוחשי והיום יומי, של  שיבת ישראל  לארצו בבחינת  "בצדקה תיכונני", שהצדקה אינה רק נתינה בעין כי אם אף יותר מכך נתינה של אדם בגופו .

 

המתנדבים בעם, הם אלו שנותנים מרוחם ממרצם ומנשמתם ומוסיפים קומות של אור וטוב בחברה הישראלית, מבין כל אלו , מתי מעט, הטובים שבטובים, הנבחרים שבנבחרים , זכו לאות הנשיא למתנדב, אשר מוענק למי שעלה לדרגה הגבוהה ביותר של טוב הלב: לא זו בלבד שאינו מזיק לזולת ,אלא  מוסיף הוא טוב לעולם, לא זו בלבד שמוסיף הוא טוב לעולם בעצמו, אלא שמוציא הוא את הטוב הגנוז בזולת מן הכח אל הפועל ומזכה את הרבים. אלו הם חתני וכלות הפרס.

 

 

נודה מקרב לב, לנשיא המדינה, שמעון פרס  ולאנשיו העושים עימו במלאכה, אשר קושרים עצמם לטוב הגנוז בכלל ישראל ומוציאים אותו מן הכח אל הפועל.

זכינו במועצה הלאומית להתנדבות בישראל  לזכות גדולה בשנה זו, לחבור עימם בשותפות של חסד ולציין ארבעים שנות פעילות של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

 

 

ברוכים תהיו

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

 

עבור לתוכן העמוד