נאום אות הנשיא תשע"ב
הגדל

 

כב נשיא המדינה שמעון פרס, יו"ר הוועדה המייעצת פרו בן ששון וחברי הוועדה המייעצת,מנכלית בית הנשיא  הגב אפרת דובדבני,נשיא המועצה ד"ר ברוך לוי , ממייסדות המועצה הגב אסתר הרליץ, הועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות, הגב ציונה רוזנטל והגב מתי וייל הממונות על האות, לצידם מר פלורנס, חתני וכלות הפרס, אורחים ואורחות , מתנדבים ומתנדבות יקרים ,מכובדי כולם,

ארתור וורד  אמר כי "כשאנו מתחילים לראות את הטוב שבזולת אנו מתחילים למצוא את הטוב שבנו" ואפלטון אמר כי "אצילות הנפש היא עשיית מעשים טובים".

בספר הספרים התנ"ך, מופיעה ההתנדבות והנתינה כערך מרכזי. כך בספר דברי הימים מתוארת הירתמות העם להכנות לבינין בית המקדש עם דוד המלך: "וישמחו העם על התנדבם... כי בלב שלם התנדבו לה " ובהמשך נאמר על דוד :" אני ביושר לבבי התנדבתי... ראיתי עם לבבי להתנדב לך" שההתנדבות והנתינה  והשלמות והשמחה הם שני חלקים של אותו מטבע  ובשלמותם ובאחדותם מביאים לבינין ישראל בארצו. כדברי הנביא יחזקאל:" ולקחתי אתכם  מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם.... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה  אתן בקרבכם...".

מהו אותו לב חדש? מהי אותה הרוח החדשה עליה מדבר הנביא יחזקאל? הלב החדש והרוח החדשה צריכים למצוא מסילות ונתיבים מהישראליות והציונות אל היהדות והמורשת  ולהיפך למצוא דרכים ונתיבים מהיהדות והמורשת אל הציונות והישראליות. הרוח החדשה צריכה  לחבר בין הישן לחדש, בין ישראל לתפוצות, בין אברהם אבינו לימינו אנו, בין הקריאה לצדק חברתי בככרות ת"א לבין הקריאה לצדק חברתי של נביאי ישראל. הלב החדש מקשר בין הדורות כולם, מקשר בין כל אחד ואחת מהיושבים כאן היום,הרוח החדשה היא רוח החסד והטוב, האחווה והרעות ההתנדבות והנתינה , לכל אדם באשר הוא אדם, בלי הבדל דת גזע ומין, זהו הלב החדש שלנו זוהי הרוח החדשה שלנו!

בינימין זאב הרצל , חוזה המדינה,שנתיים קודם הקונגרס הציוני בבאזל,1895 מדבר על התגברות הרוח באומרו: "היום עודני איש יחיד ובודד, מחר אהיה אולי מנהיגם של מאות ואלפים, מכל מקום המחולל  והמחבר של  רעיון כביר".

והרב קוק אומר: "אדם מישראל הרוצה לזכות לאור אמיתי בחייו צריך לשתול עצמו בכנסת ישראל. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לקנות הידיעות המיוחדות לכנסת ישראל ולראות בשמחת ישראל." וכן הוא מוסיף:"אנו יוצאים אל העולם ומכריעים אותו לכף זכות."

המועצה הלאומית להתנדבות מציינת היום את פתיחת אירועי שנת ה40 לכינונה . מהקמתה ע"י המנוחה גולדה מאיר ז"ל ועד לעת הזו בה אנו מציינים האירוע בשמחה במעמד נשיא המדינה שמעון פרס יבדל"א ועמכם חתני וכלות הפרס עמוד האש ההולך לפני המחנה..

המסר של המועצה עידוד הטוב  הערבות ההדדית ההתנדבות והנתינה בישראל וממנה לעולם!

שנהיה אור לעולם ברוח בדוגמא ובמופת , בחזון ובשליחות . ואם נמלא את יעודינו האצילי ברוח של אור  וטוב וצדק וחסד, אהבה ונתינה לכולנו ומאיתנו לעולם כולו,  או אז יתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו: "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גאלך ה " ובהמשך: "כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטנה  וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי מאיתך לא תמוט אני מרחמך ה".

ואם נעורר את הטוב הגנוז בנו אם נעורר את האהבה עד שתחפץ יתקיימו בנו דברי הנביא:"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה עליך זרח, כי הנה חושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה וכבודו עליך יראה:והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך: שאי עינים סביב וראי ,כולם נקבצו  באו לך . בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תאמנה"

ברוכים תהיו אחי המתנדבים אוהבי החסד.

 

 

 

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

 

 

עבור לתוכן העמוד