מגן השרה לקליטת העלייה, למתנדבים מצטיינים הפועלים לקליטת העלייה
הגדל

גם בשנה זו תעניק השרה לקליטת העלייה, ח"כ סופה לנדבר, מגן מיוחד למתנדבים מצטיינים; יחידים ו/או ארגונים הפועלים לקליטת העלייה.

המגנים יינתנו כאות הערכה והוקרה של החברה הישראלית למתנדבים,

על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לקליטת העלייה.

 

הקריטריונים העיקריים לבחירת המתנדבים המצטיינים הם כדלקמן:

 

·                    משך הפעילות ורציפותה

·                    מסירות, מאמץ ודבקות במשימה

·                    תרומה מיוחדת והשפעת הפעילות על קליטת העלייה

 

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך, בשישה עותקים למועצה הלאומית להתנדבות ת.ד. 19151 תל אביב 61191.

ניתן להגיש את ההמלצות ע"י המועמדים עצמם או ע"י הציבור (יחידים ו/או ארגונים).

 

את טפסי ההמלצה ניתן לקבל:

 

·                    במשרד לקליטת העלייה, אגף בכיר לקליטה בקהילה,

טל: 02-6752752 פקס: 02-6752666

·                    במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,

טל: 03-5608888 פקס: 03-5606670

·                    באמצעות אתר האינטרנט של המשרד לקליטת העלייה:

www.moia.gov.il

·                    באמצעות פורטל ההתנדבות: www.ivolunteer.org.il

 

 

המועד האחרון להגשת המועמדות יום ראשון, ה' בחשון תשע"ג ,21.10.2012

 

עבור לתוכן העמוד