סוכות בראי ההתנדבות
הגדל

 חג הסוכות מגיע לעולם אחרי ראש השנה ויום הכיפורים.  מראש חודש  אלול עד יום הכיפורים 40 ימים, שהם ימי העבודה המחשבה והתיקון, 40 ימים הוא משך הזמן ההופך דבר אחד לדבר אחר: 40 ימים היה משה בהר סיני עד שקיבל את התורה,40 ימים הוא גם משך הזדמן שעובר הופך לוולד ע"פ חז"ל ובתוך 40 ימים האדם צריך להפוך הוויתו לטובה יותר, מתוך הסתכלות על מה שעשה בעבר .  זמן טוב לחשבון נפש, למחשבה,להעמקה, להתבוננות , לקבלת החלטות משמעותיות ולהתחלה של דרכים חדשות ,על מה שצריך לתקן ועל הטוב שעליו להוסיף לעתיד לבוא.

 

חג הסוכות לעומת זאת , מבטא מידה אחרת, לא מידת היראה האופיינית ליום הכיפורים, אלא מידת האהבה , השמחה והאמונה הן התכונות המאפיינות את חג הסוכות.

 

מידת האהבה הגבוהה מהיראה יכולה להיבנות רק על נדבך היראה שנבנה בראש השנה וביום הכיפורים או אז השמחה המתפרצת, שלמה והרמונית יותר.

 

 ארבעה מינים מאפיינים את חג הסוכות כידוע: אתרוג , לולב הדס וערבה

מה בין ארבעת המינים להתנדבות ולנתינה? כיצד קשור חג הסוכות לעשיית מעשים טובים? לצדקה לחסד ולערבות הדדית?

 

היו מי שהמשילו את ארבעת המינים לאברי הגוף כאשר כל אחד מהמינים מסמל  איבר אחר בגופו של האדם:

כך למשל נמשל האתרוג לליבו של האדם,ההדס לעיניו, הערבות לשפתיו והלולב לעמוד השדרה המחבר בין אבריו העליונים והתחתונים.

 

אם כן הגברת ההתנדבות צריכה לבוא לידי ביטוי בכל אחד מארבעת המינים:  ראשית האתרוג- ליבו של האדם . ההחלטה להתנדב כרוכה בהחלטה המתקבלת בליבו של האדם הרוצה להיטיב, לתרום, לתת . ליבו של האדם מורה לו כי עליו  להוסיף טוב וחסד ולהתנדב, לב  טוב הוא כידוע פסגת המעלות אליבא דרבי יוחנן בן זכאי וגם לדעתנו, מהלב הטוב מתחיל תיקון העולם.

 

ההדס- עיניו של האדם,  עין טובה.ההתנדבות מתחילה מהתבוננות, לא להשלים עם המצב להביט  סביב סביב, מה דרוש תיקון בחברה? מה אפשר לשפר? מה פגום וניתן לבצע אחרת בדרך טובה יותר? מה פגום ואיש לא רואה זאת עדיין רק אני,מה אני יכול לעשות כאן ועכשיו  וכיצד אוכל לרתום עוד רבים וטובים לתיקון  וקידום החברה?

 

השילוב של העין עם הלב הוא שילוב הכרחי. האדם  מביט ורואה מה טעון תיקון, מהן תכונותיו שלו שאותן הוא יכול לרתום לטובת תיקון החברה. או אז גומלת בליבו החלטה להתנדב , לתרום, לתת, לשנות ולהשפיע לטובה.

 

הערבה –שפתיו של האדם ודיבורו. אמרו חז"ל ש"חיים ומוות ביד הלשון".לשון טובה יכולה לרומם ולבנות את העולם ולשון הרע להחריבו. טוב מושך טוב. לאחר שהאדם ראה בעיניו מה פגום וגמלה בליבו החלטה להתנדב  ולשנות ,עליו לרתום עוד אחרים להוסיף טוב ואור וחסד לחברה ובכך יוכפל כוח הטוב שלו. אם אדם רותם אחרים למעשיו הטובים הלא הוא מזכה את הרבים- הוא בונה קומות של אור ונתינה בחברה ומכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.

 אחד הכלים המרכזים להשפעה טובה הוא הדיבור הבוקע משפתי האדם, השיכנוע , ההתלהבות, באמצעותו ניתן לרתום אנשים נוספים למעשה ההתנדבות.

 

הלולב המצוי בתווך מחבר ומקשר בין כל אבריו של האדם , בין ראשו של האדם- חלקו העליון החושב ומתכנן,שם  השקפותיו תוכניותיו ודעתו, לבין האברים המבצעים הסרים לפקודתו.

לאחר ההחלטה להתנדב וההבטה בחברה במה שראוי לתקן והרתימה של אחרים לעשיית הטוב בדיבור טוב, בא הלולב ומסמל את המעשה הטוב שתיקון העולם אינו יכול לצאת מהכח אל הפועל בלעדיו.

 

לאחר  כל המחשבות והתכנונים , אנו חייבים בסופו של דבר, להוציאם מהכח אל הפועל בביצוע, אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם? והיו מי שאמרו  כי לא העיקר המדרש העיקר הוא המעשה!

 

בסוף ההבטה, התכנון והדיבור חייב לבוא מעשה ההתנדבות כדברי הנביא חגי:

"ועשו כי אני אתכם נאום ה צבאות .... ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו."

למעשה ההתנדבות הטוב יש דינמיות של טור הנדסי. הוא מדביק אחרים לעשייה ומרומם ומרחיב אותה והחיבורים הנפלאים שנוצרים עקב כך הינם יקרים ומופלאים. המעשה הטוב שלנו למטה, גורם להורדת ברכה מלמעלה והעולם כולו מתעלה , מתקדם ומשתכלל.

 

 

בחג הסוכות הזה בעודנו יושבים בסוכות , איש איש בסוכתו הנפרדת מחד ומחוברת לכלל ישראל מאידך, נזכור את הערבות ההדדית  בתוכינו ואת החובה המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו  לפעול לתיקון העולם והחברה. נעשה כל אחד בחלקת אלהים הקטנה או הגדולה שלו ונזכה לכך שנחיה במקום טוב יותר , ערכי יותר, ומוסרי יותר .מקום של צדק וחסד, משפט וצדקה, אהבה, אחווה, רעות, התנדבות, נתינה וטוב.

 

חג שמח

                                                  ברוכים תהיו,

יורם סגי זקס, עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד