ברכה לפסח תשע"ד
הגדל

 

חג הפסח הוא מהחגים  האהובים על עם ישראל, חילונים, דתיים וחרדים, עולים חדשים וישראלים ותיקים כולנו מסובין אל שולחן הסדר וקוראים בהגדה בת אלפי השנים את תולדות עמנו.

 

כמה כח וטוב יש באחדות המופלאה הזו , כמה מסורת  ומורשת טמונים בהשתלשלות הדורות,  בסיפור העובר מאב לבנו , בכל התנאים  בכל הזמנים ובכל המצבים בעליות ובירידות בישראל ובתפוצות, בחירות ובשעבוד. עלילה הנמשכת כחוט השני, מיציאת מצרים דרך המדבר, קבלת התורה  ולוחות הברית,  הכניסה לישראל,הקמת בית  המקדש הראשון והשני, חורבנם ,היציאה לגלות, השואה, התקומה  וגולת הכותרת :הקמת מדינת ישראל על תולדותיה המופלאים מהקמתה  ועד ימינו אנו.

 

יש הסוברים כי  עתה מלאכתנו הסתיימה , הקמנו מדינה , פיתחנו  בנינו וקידמנו אותה , וכעת טוב נעשה אם נעבור לחיים  נורמליים ,אם נהיה עם ככל העמים,  בבחינת איש תחת גפנו ותחת תאנתו.

 

הזמן הזה טרם הגיע. אנו נמצאים עדיין במעלה הדרך, אנו עדיין מטפסים במשעולי ההר ויש לנו עוד אתגרים רבים ועצומים להשיג ויש לנו עוד יעדים רבים ומורכבים לכונן .

 

המשימות הניצבות לפיתחינו אינן  נופלות מהמשימות של הקמת המדינה . הן שונות .

כי הם נוגעות בתשתית הרוחנית העמוקה של תכלית קיומינו בישראל. לא רק קיום פיסי כי אם  גם תכלית רוחנית , לא רק הישרדות  קיומית כי אם  גם  יעדים ערכיים ומשימות חינוכיות מהמעלה הראשונה  .

 

 אין המדובר במשימות של אדם אחד מוכשר וחכם ככל שיהיה ,אלו יעדים של עם, של אומה שאם חפצת חיים היא , תדע כי טרם הגיעה אל המנוחה והנחלה ודווקא החיפוש הזה של השקט הנורמליות, הבריחה מההתמודדות הטמונה באתגרים שלפנינו, המצויים בכל מישורי חיינו  דווקא היא ממעטת ומקהה את  כוחות הבנין העצומים שבחברה הישראלית .

 

האתגרים הניצבים לפתחינו הם עצומים במשפט ובבטחון בבריאות  ובחינוך בכלכלה בטיפול בעוני ובפערים החברתיים, בחיבור למורשת ובקשר עם תפוצות ישראל וכל אתגר שכזה דורש הירתמות ומסירות לאין קץ של טובי אנשינו, תיכנון וביצוע מעוף ויצירתיות.

 

אומר על כך יגאל אלון: "המתגדרים בבקעת הראליזים, סופם לשקוע בה עד צואר ומה שחמור יותר בעיני על ברכיהם גדל דור קונפרמיסטי נטול יצרי העפלה ובז לפסגות , דור הרואה למקרוב ואץ ללכוד את מה שבהישג יד. הראליסטים והפרגמטיסטים האלה נוטים לשכוח כי דווקא החתירה אל מה שנראה כבלתי אפשרי היא ההופכת את האדם לראוי לתוארו זה ועוד יותר מכך היא ההופכת את הבלתי אפשרי לאפשרי"

 

ההיענות לאתגרים שבפנינו לפסגות שעלינו להעפיל אליהם היא קריאת האחריות החברתית, היא  קריאת צו המצפון המוסרי, לחסד והתנדבות לנתינה ולטוב  לתיקון העולם ולבינינו,היא בבחינת:

 " קול קורא והלכתי הלכתי כי קרא הקול".

 

בין כל האתגרים בין כל המשימות בולט ומבהיק מעל כולם אתגר ההתנדבות של ישראל!

להפוך את מדינת ישראל למקום של ערבות הדדית, מקום של משפט וצדקה , אהבה וחמלה לזולת , הליכה לפנים משורת הדין,מקום של נתינה ואחריות חברתית ,ערבות הדדית וסובלנות, זולתיות  , אמונה ואהבת אדם, מקום של חסד.

להקים מועצות להתנדבות  בכל ישובי  ישראל שיבהיקו כמגדלורים של חסד ברחבי ישראל.

בדומה לפתיחתה של האגדה של פסח" כל דכפין יתיי ויכל כל דצריך יתי ויפסח  "(מארמית, כל הרעב יבוא ויאכל, כל הצריך יבוא ויעשה את הפסח)

 

 

 

  וכמאמרו הנפלא של הנביא ישעיהו:

 

" הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם... אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה’ יאספך, אז תקרא וה’ יענה... והיית כגן רווה אשר לא יכזבו מימיו  ובנו ממך חורבות עולם מוסדי דור ודור תקומם".

 

אנחנו בשלבי הכינון של המדינה והחברה, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצרים , משמעו לכל דור ודור, יציאת מצרים שלו , האתגר הרוחני והגשמי שלו שעימו עליו להתמודד,

האתגר של דורינו בא לידי ביטוי בדבריו הקולעים של דוד בן גוריון:

 

" ואהבת לרעך כמוך בשלוש מילים אלו התמצתה התורה האנושית הנצחית של היהדות וכל תורות המוסר שבעולם לא יכלו לומר יותר מאשר נאמר במילים אלו. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה רק אם חזונה המדיני והמשפטי החברתי והמדיני יהא מושתת על שלוש מילים אלו !

 

בערב  חג הפסח שנהיה מסובין אל שולחן החירות , נזכור כי עצמאיים אנו בארצינו, לאחר אלפי שנים של גלות שעבוד ורדיפות  ,  אנו באמת  ברי מזל. אולם הדרך להיותינו בני חורין באמת עוברת במשעול החסד, בנתיבות הנתינה ובמעלה ההתנדבות!

 

ברוכים תהיו אוהבי החסד

 

אחי המתנדבים.

 

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד