אסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
הגדל

 


    לכבוד                                                                                                  28 באפריל 2013
    יו"ר ומנהלי התנדבות בישראל                                                                  י"ח באייר תשע"ג
                
                                    
     הזמנה
 
לאסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
יום רביעי 29/05/2013 כ' בסיוון תשע"ג בין השעות 16:00 -19:00 , תתכנס האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, (ע.ר) באולם הישיבות של מד"א  רח' יגאל אלון 60 תל אביב.

סדר יום
15:45 -  16:00   התכנסות ורישום

16:00 – 16:05   מינוי יו"ר לאסיפה הכללית

16:05 - 16:30    דברי פתיחה של יו"ר המועצה , הצגת פעילות המועצה לשנת 2012 וקהילה מתנדבת

                                                                        מציג: עו"ד יורם סגי זקס

16:30 – 16:40   מיזם ההתנדבות

                                                                        מציגה : גלית שאול

16:40 – 16:50   המשך הקמת מערך ההתנדבות בקק"ל ודו"ח פעילות בחו"ל בשיתוף מכבי צעיר למנהיגים

                           יהודיים                                 מציגה: גב' חיה כהן      

16:50 – 17:10   פעילות לקידום ההתנדבות

                     כנס ההתנדבות – מר אהרן יורק

                           אותות הוקרה – גב' מתי וייל

                     הדרכה בקופת חולים – מר יורם מנור    

17:10 – 17:30   תמונת מצב כספית

                      אישור דו"ח כספי לשנת 2012 – רואה חשבון מר תנעמי יעקב

 

17:30-  17:45    דו"ח ועדת ביקורת – מר שמואל חזון

17:45 - 18:15    שונות וסיכום 

נא אשרו השתתפותכם בטלפון המועצה – 035608888

                                                                               בכבוד רב ובברכה

                                                                                          עו"ד יורם סגי זקס

                                                     יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

                                               
                                                                         

עבור לתוכן העמוד