אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות יוצא לדרך
הגדל

 

לכבוד

ראש הרשות מקומית

מכובדי,

הנדון: אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות

ההתנדבות היא הביטוי הבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא עוסקת בצורך של בני אדם ליטול חלק בחיי החברה בה הם חיים ולחוש כי הם בעלי ערך, שותפים, מעורבים, תורמים ונתרמים.

להתנדבות ולנתינה, תרומה משמעותית ועמוקה בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילה.

אות "הקהילה המתנדבת" לרשויות המקומיות, יוענק במעמד יו"ר הכנסת ובחסות שר הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף עם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, מרכז השלטון המקומי וכנס שדרות, לשלוש רשויות מובילות בתחום ההתנדבות בישראל.

הרשויות שיבחרו יבחנו עפ"י קריטריונים מקצועיים המצורפים למכתב ואשר מטרתם בחינת הפעילות ההתנדבותית הקיימת ברשות, היקפה, תרומת הרשות והתושבים לה, ייחודיותה ומידת הקידום והשיפור לה היא זוכה לאורך זמן.

אנו מתכבדים להזמינך להגיש מועמדות הרשות, אשר הנך עומד בראשה, לאות "הקהילה המתנדבת" כביטוי להעצמת ההתנדבות והמעורבות החברתית ביישובך.

מצורף בזאת שאלון אותו יש להשיב בחתימת ראש הרשות עד ליום ח' באב תשע"ג, 15/7/13 למועצה הלאומית להתנדבות (מבוקש להגיש המסמכים בעשרה עותקים לת"א מיקוד 61191 ת.ד:19151).

בשאלות והבהרות ניתן לפנות לד"ר אהרון יורק – יועץ אקדמי לוועדה במייל: yorkal@biu.013.net.il או למועצה להתנדבות בטל: 03-5608888 /0528272845

וכן לגב' גלית שאול, מנהלת תחום התנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים במייל : VikiN@molsa.gov.il או בטל: 02-5085414.

עבור לתוכן העמוד