מיזם ההתנדבות הישראלי מיזם בין מגזרי
הגדל

מיזם ההתנדבות הישראלי  מיזם  בין מגזרי

השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה.  החלטת ממשלה מספר 3190 מיום 24.2.2008

"יחסי הממשלה החברה האזרחית והמגזר העסקי התורם להשגת מטרות ציבוריות"  

ממשלת ישראל רואה בארגוני החברה האזרחית ובחברות העסקיות הפועלות למען מטרות ציבוריות הפועלות למען מטרות ציבוריות שאינן כלכליות גרידא, שותפים במאמץ לבניית חברה ישראלית טובה יותר. הממשלה סבורה שמאז ומעולם היה לארגונים אלה תפקיד חשוב לעיצוב פניה ודמותה של החברה, בחיזוק היסודות הדמוקרטיים שעליהם מושתת המדינה. המדינה מוקירה את פועלם של רבים וטובים בחשרה הישראלית התורמים מאונם ומהונם וממרצם ומזמנם, במסגרות אלה ובכלל, לקידום מטרות ציבוריו ולעזרה הדדית.

ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בתמיכת  בארגונים הפועלים ללא כוונות רווח, אשר בבסיס הקמתם ופעילות עומדים ערכי התנדבות ונתינה וטבת הציבור היא נר לרגליהם.

ממשלת ישראל מוקירה ומעריכה את נכונותה של הקהילה העסקית לתרום ממשאביה למטרות שאינן כלכליות גרידא. 

ממשלת ישראל רואה צורך ביצירת בסיס לשיח מתמשך בין המגזרים לחיזוק יחסי השותפות ולהעמקת חילופי הידע בניהם, באופן שיקדם את הרווחה החברתית תוך שימור עצמאותם של השותפים ובלא לפגוע באחריות הכוללת של המדינה כריבון.

עבור לתוכן העמוד