מגן השר למתנדבים מצטיינים אזרחים ותיקים
הגדל

מגן השר למתנדבים מצטיינים אזרחים ותיקים

כ"ד חשוון תשע"ד

יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין שנודה לו שפתח את ליבו וביתו בפני מתנדבי ישראל, השר לאזרחים ותיקים מר אורבך ומנכ"ל משרדו   שנודה להם על קידום ההתנדבות בקרב האזרחים הוותיקים, הד"ר הרב  בינימין לאו, שנוקיר לו ולחברי הוועדה המייעצת תודה על בחירת הזוכים מבין מאות המועמדים,אנשי המשרד לאזרחים וותיקים, אנשי המועצה להתנדבות , מתי וייל ותמי פרדו הממונות על האות, הגברת אור שגב , הגברת שמחה רגואן מר יוסי פורברג שנודה להם על תרומתם לקידום האות, חתני וכלות הפרס אורחים ואורחות יקרים ,מכובדי כולם.

ארתור  וורד אמר "שכשאנו  מתחילים לגלות את הטוב שבזולת אנחנו מתחילים לגלות את הטוב שבנו ". ומילטון רייט אביהם של האחים רייט אמר: "אנשים לעולם לא יצליחו לעוף היכולת לעוף שמורה למלאכים" הוא כמובן טעה וזמן קצר לאחר הדברים הללו הצליחו בניו ב1903 לטוס מרחק של 294 מטרים במשך 50 שניות ובגובה של שלשה מטרים ולהיות חלוצי התעופה  ולפרוץ הדרך לרבים אחרים ולהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי.

גם אתם חתני וכלות הפרס, הפכתם בכח חזונכם את הבלתי אפשרי  לאפשרי שיניתם את המציאות והטבעתם בה חותם טוב כמו שאומר יגאל אלון:" המתגדרים בבקעת הראליזים סופם לשקוע בה עד צוואר ומה שחמור יותר בעיני ,על ברכיהם גדל דור קונפרמיסטי, נטול ייצרי העפלה ובז לפסגות, דור הרואה למקרוב ואץ ללכוד את מה שבהישג יד . הריאליסטים והפרגמטיסטים הללו ,נוטים לשכוח, כי דווקא החתירה אל מה שנראה בלתי אפשרי, היא ההופכת את האדם לראוי לתוארו זה ועוד יותר מכך, היא ההופכת את הבלתי אפשרי לאפשרי!"

אנו צריכים לשאול את עצמינו: מה הייעוד שלנו. מה השליחות שלנו? מהו חלום התעופה שעלינו להגשים?

שבדורות הראשונים השליחות הייתה ברורה  ונהירה כמגדלור מאיר, הקמת מדינה עברית לעם היהודי בארץ ישראל.

אומר על כך יצחק נבון ב1978 בנאום ההכתרה שלו כנשיא: "אין עוד דור בתולדותינו שנע בין שני קטבים כה עזים כה הפוכים, אימי השואה מזה וחידוש עצמאותינו מזה ונדרשו לו לדורינו כל כוחות הנפש כדי לרפא את פצעיו להאמין בעצמו ולהקים את מדינתו. הישגיה הגדולים של מדינת ישראל לא החלו עם הקמתה קדמו לה דורות של לוחמים וחולמים."

ואתם חתני וכלות הפרס, אתם מתנדבים ומתנדבות יקרים, חלמתם ולחמתם ,עשיתם והגשמתם ובניתם מדינה עברית בארץ ישראל.

ועתה אנו צריכים לשאול את עצמינו מה הייעוד של דורינו? מה השליחות שלנו ? מהו חלום התעופה של דורינו?

שעל הנדבך של הקמת המדינה עלינו להוסיף עוד נדבך ייעודי שליחותי התנדבותי.

 כי הגשמת חלום הדורות כולם עובר דרך המעשה הטוב!

הגשמת חלום הדורות כולם והשליחות שלנו עוברת דרך הפיכת ישראל לאור לכולנו ואור לעולם!

הגשמת השליחות שלנו וחלום הדורות כולם, עוברת דרך הנתינה והאחווה, החסד והתנדבות , האמונה ואהבת האדם, הצדק החברתי ותיקון עולם!

 

 

ואם נמלא את ייעודינו, אם נמלא את שליחותינו העלאית ברוח של חסד ונתינה , משפט וצדקה או אז יתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו:

" הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם... אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה’ יאספך... אז תקרא וה’ יענה והיית כגן רווה וכמוצאי מים אשר לא יכזבו מימיו ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם"

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים

 

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

עבור לתוכן העמוד